STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 326/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Zasadę tę, zwaną zasadą domniemania niewinności, zawiera także art. 5 k.p.k. stanowiąc, że oskarżonego uważa się za niewinnego dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Z kolei art. 175 Konstytucji RP stanowi, że ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. W przypadku spraw karnych, jury [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

„Kilka uwag na temat istoty i celu kary ograniczenia wolności” - Piotr Sierakowski

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 15, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Sierakowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim: „Kilka uwag na temat istoty i celu kary ograniczenia wolności” Kara ograniczenia wolności znana jest systemowi polskiego prawa karnego materialnego od połowy ubiegłego stulecia. Do katalogu kar zasadniczych zaliczał ją Kodeks karny z 1969 r. Również art. 32 obecnie obowiązującego Kodeksu karnego przewiduje w punkcie 2 możliwość wymierzenia tej kary. Kara ograniczenia wolności doczekała się licznych opracowań w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sąd Apelacyjny w Lublinie – garść wspomnień i refleksji

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Andrzej Ślaski Sąd Apelacyjny w Lublinie – garść wspomnień i refleksji Lublin – niespełna 400–tysięczne, malowniczo położone na wzgórzach miasto, z zachowanym zespołem staromiejskim, z górującymi nad nim wieżami bram i kościołów, któremu przywilej lokacyjny nadano w 1317 roku, będące siedzibą wielu wyższych uczelni z dwoma wydziałami prawa – zawsze stanowił znaczący ośrodek struktur wymiaru sprawiedliwości. Wyrazem tego jest okazały budynek na staromiejskim rynku, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 175/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 49a k.p.k. określa prekluzyjny termin złożenia wniosku o zasądzenie odszkodowania w trybie art. 46 § 1 k.k. do czasu zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej lub odczytania jego zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym podczas tej rozprawy. Natomiast w przypadku kiedy pokrzywdzony w toku postępowania w sprawie w ogóle nie został przesłuchany, prokurator na zasadach ogólnych (art. 406 § 1 k.p.k.) wniosek o zasądzenie odszkodowania, o którym mowa w a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III APa 34/11.
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli treść oświadczenia woli składanego innej osobie zawarta jest w piśmie przesłanym pocztą, a przesyłka – wobec niemożności doręczenia – pozostawiona zostanie w urzędzie pocztowym z powiadomieniem o tym adresata, dojście oświadczenia do wiadomości tej osoby w rozumieniu art. 61 k.c. następuje z chwilą doręczenia pisma w dniu przyjętym analogicznie do daty doręczenia pisma sądowego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: II AKzw 865/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez „niemożność uiszczenia grzywny”, należy rozumieć nierealność jej uiszczenia, pomimo między innymi odroczenia ściągnięcia albo rozłożenia na raty. 2. Sąd, mimo wystąpienia przesłanki z art. 49 § 1 k.k.w., nie jest zobligowany do jej zastosowania, a winien także kierować się zasadami celowości. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Zuzanny R., skazanej za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez skazaną, na postanowienie Sądu Okręgo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 168/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Emerytura nauczycielska jest świadczeniem emerytalnym o wyjątkowym charakterze, zatem interpretacja przepisów regulujących nabycie uprawnień do owego świadczenia, musi być ścisła. 2. Art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela zawiera poza warunkami odnoszącymi się do stażu pracy, w tym do pracy wykonywanej w szczególnym charakterze (pracy nauczycielskiej), także warunek rozwiązania stosunku pracy na swój wniosek. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2011 r., sprawy z odwoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: II AKp 18/11, II AKp 19/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejrzany każdorazowo może zapoznać się z treścią wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania. Wniosek powyższy, jako dokument wszczynający postępowanie sądowe, stanowi bowiem element akt sprawy sądowej i nie ma do niego zastosowania ograniczenie z art. 156 § 5a k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa W., podejrzanego o przestępstwa z art. 56 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 września 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: II AKzw 880/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt osadzenia w zakładzie karnym oraz stanowiący jego typową konsekwencję fakt pogorszenia się sytuacji materialnej osób dla skazanego najbliższych, nie mogą być zakwalifikowane do okoliczności od skazanego niezależnych. Stanowią one bowiem konsekwencję popełnienia przez niego przestępstwa, a więc świadomego i dobrowolnego naruszenia przepisów prawa karnego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie Leszka S., skazanego za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicachz dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKo 32/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicachz dnia 31 sierpnia 2011 r., II AKo 32/10[1] - dr Bartosz Baran Skoro (…) prośba skazanego o ułaskawienie oczekuje na decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej i skoro postępowanie o ułaskawienie przed organami procesowymi uległo zakończeniu, wydanie postanowienia w trybie art. 568 k.p.k. przez którykolwiek z organów procesowych wskazanych w cytowanym przepisie nie jest już możliwe, a tym samym złożony w trybie art. 568 k.p.k. (wniosek) nale [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, [80], 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU