STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 183/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony dopuścił się przypisanego mu zabójstwa pod wpływem silnych uczuć i emocji związanych z poczuciem krzywdy, odrzucenia i brakiem możliwości rozwiązania powstałej sytuacji tym bardziej, że stwierdzono u niego cechy emocjonalnej niedojrzałości. Również zasady moralne dają przesłanki do usprawiedliwienia silnego wzburzenia oskarżonego. Pokrzywdzona długo odkładała rozmowę na temat dalszych losów ich małżeństwa, ukrywała swoją bliską znajomość z innym mężczyzną i okłamywała oskarżonego co do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 92, Sygnatura: II AKa 167/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wśród charakterystycznych dla przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znamion ocennych, różnicujących podstawy odpowiedzialności pomiędzy typem podstawowym a uprzywilejowanym wypadkiem mniejszej wagi, jest kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe, a więc rodzaj wprowadzonego do obrotu środka narkotycznego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu dniu 30 maja 2003 r. sprawy Tomasza K. oskarżonego z art. 46 ust. 3 w związku z art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: II AKa 163/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każda różnica w ocenie wymiaru kary może uzasadniać zarzut rażącej niewspółmierności kary w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k., ale tylko taka, która jest natury zasadniczej, to znaczy jest niewspółmierna w stopniu nie dającym się zaakceptować. Niewspółmierność rażąca to znaczna, "bijąca w oczy" różnica między karą wymierzoną, a karą sprawiedliwą, zasłużoną. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2003 r., sprawy Elżbiety M., oskarżonej z art. 148 § 1 k.k., z powodu apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: II Ka 90/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie negując ani wartości, ani znaczenia dowodu z ekspertyzy osmologicznej stwierdzić jednakże należy, iż dowód ten w procesie dowodzenia stanowi jedynie istotną poszlakę, która dopiero wsparta innymi dowodami bezpośrednimi bądź chociażby pośrednimi układającymi się w zamknięty krąg, może stanowić pełnowartościowy dowód winy prowadzący do stwierdzenia jednej tylko pewnej wersji zdarzenia, z której wynika, że nikt inny poza oskarżonym (oskarżonymi) czynu przestępnego popełnić nie mógł. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 107, Sygnatura: II AKa 188/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobranie przez osobę nieuprawnioną pieniędzy z banku, na podstawie podrobionego czeku, wydanego w związku z posiadaniem rachunku przez inną osobę i spowodowanie tym samym na tym rachunku tzw. debetu jest działaniem na szkodę tego banku. Z UZASADNIENIA Ewa Jolanta S. została oskarżona o to, że: I. w okresie od dnia 17 września 1999 r. do dnia 2 listopada 1999 r. w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 401/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza treści przepisu art. 184 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż przewidziane tam zażalenie służy jedynie oskarżonemu i może być to zażalenie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka. Ustawa nie przewiduje natomiast uprawnienia do składania zażaleń przez prokuratora, a nadto nie sposób w drodze dowolnej wręcz analogii, byłoby dopatrywać się podstawy do zaskarżenia postanowienia o ujawnieniu danych świadka, porównywalnie do postanowień o zachowaniu w tajemnicy danych, a tylko w t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 108, Sygnatura: II AKa 122/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kopanie i uderzanie funkcjonariuszy niewątpliwie powodowało naruszenie ich nietykalności a jednocześnie stanowiło przemoc zmierzającą do zmuszenia funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności służbowych. Działanie sprawcy, polegające na zastosowaniu przemocy wiążącej się z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza lub osoby mu do pomocy przybranej, realizuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w art. 224 § 1 i § 2 k.k. oraz w art. 222 § 1 k.k., stanowi jedno przestępstw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 101/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie środka odurzającego małoletniemu stanowi znamię przestępstwa z art. 46 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i skoro ustawodawca przewidział możliwość oceny takiego działania jako wypadku mniejszej wagi, to nie można skutecznie powoływać się na zagrożenie dla małoletniego – jako element strony podmiotowej, sprzeciwiający się uznaniu czynu za wypadek mniejszej wagi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2003 r., sprawy oskarżonych Mateusza G., Krzysztof [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 98, Sygnatura: II AKa 130/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powoływanie się na praktykę orzeczniczą w danym sądzie "w sprawach podobnych do rozstrzyganej", jako podstawowy argument dla określenia wysokości przyznanego zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie prowadzi do unifikacji rozstrzygnięć, do pomijania indywidualnego charakteru każdej z rozpoznawanych spraw, każdego z dochodzonych roszczeń. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2003 r., sprawy Krzysztofa K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 111, Sygnatura: II AKa 84/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 91 § 1 k.k. normujący zasadę wymiaru kary przy uznaniu dwóch lub więcej przestępstw za jeden ciąg, stwarza możliwość wymiaru kary w granicach od dolnej granicy ustawowego zagrożenia do granicy górnej zwiększonej o połowę, a więc zaostrza wymiar kary, wobec czego zastosowanie tego przepisu byłoby orzekaniem na niekorzyść oskarżonego, co z uwagi na treść art. 425 § 3 k.p.k. czyni niemożliwym przychylenie się do wniosku obrońcy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, [80], 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU