STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Artykuł okolicznościowy z okazji XX–lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł okolicznościowy z okazji XX–lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Sądy apelacyjne zostały powołane na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustrojów sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 stanowi: „Powołuje się sądy apelacyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Egzekucja administracyjna. Zagadnienia wybrane - Oksana Ievsiukowa, Małgorzata Tokaj

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Egzekucja administracyjna. Zagadnienia wybrane - Oksana Ievsiukowa, Małgorzata Tokaj Wstęp Stanem idealnym demokratycznego państwa prawnego jest dobrowolne wykonanie przez obywateli i inne podmioty obowiązków prawnych zarówno wobec państwa, jak i wobec siebie. Związane jest to z charakterem tego państwa i prawa zarówno ze względu na jego wolnościowe założenia i cele, jak również ze sposobem stanowienia prawa. Ze względu na fakt, iż rzeczywistość jest często odległa od ideałów, to zdarza się, ż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu zawodowego w Polsce - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu zawodowego w Polsce - Oksana Ievsiukowa, Magda Filipek Wstęp Samorząd zawodowy i gospodarczy jest traktowany jako doniosły składnik pluralistycznego modelu państwa prawnego. Samorząd zawodowy jest jednym z rodzajów samorządu specjalnego[1]. Rola i funkcje samorządów zawodowych w przedmiocie realizacji zadań publicznych przekazanych przez władzę publiczną nie podlegają istotnym modyfikacjom, które miałyby wynikać z przepisów Unii Europejskiej, o tym ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Memorandum w sprawie pracy przymusowej (skierowane do władz publicznych, organizacji pozarządowych i mediów)

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Memorandum w sprawie pracy przymusowej (skierowane do władz publicznych, organizacji pozarządowych i mediów) Praca przymusowa jest w Polsce problemem, którego skala wskazuje na potrzebę pilnych działań. Przede wszystkim zaś konieczne jest: 1. rzeczywiste zainteresowanie władz państwowych i samorządowych, 2. przeprowadzenie gruntownych studiów i analiz tego problemu, 3. podjęcie szeregu działań na rzecz stworzenia systemu identyfikacji ofiar i eliminowania zjawiska pracy przymusowej w P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r., sygn. II AKzw 62/10[1] - Dr Wojciech Sych

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: II AKzw 62/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2010 r., sygn. II AKzw 62/10[1] - Dr Wojciech Sych Glosowane orzeczenie zapadło w następującej sytuacji procesowej. W stosunku do J. G., sprawcy czynu z art. 148 § 1 k.k. w związku z art. 31 § 1 k.k., na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie II Ko.2. 1/02, stosowany był środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie leczniczym. W toku wykonywania tego środka, rozważając kwestię ewentua [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Modele polityki kadrowej oraz techniki doboru kadr - Piotr Buraczewski, Oksana Ievsiukova

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Modele polityki kadrowej oraz techniki doboru kadr - Piotr Buraczewski, Oksana Ievsiukova Planowanie zasobów ludzkich wyłoniło się z funkcji planowania siły roboczej. Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z dopasowaniem popytu na odpowiednią liczbę pracowników w stosunku do istniejącej podaży. Popyt na kadrę jest pochodną obecnych i przewidywanych potrzeb zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach. Na podaż składają się zasoby ludzkie dostępne zarówno wewnątrz organizacji, ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 7, Sygnatura: I C 28/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. I C 28/10[1] Część I Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „1. Sprawa o ochronę dobra osobistego to sprawa dotycząca konkretnej jednostki ludzkiej, która posiada pewne indywidualne cechy i która zwraca się do sądu o ochronę swoich naruszonych dóbr osobistych. Nie jest to sprawa takiego czy innego ukształtowania stosunków między władzami publicznymi a kościołami, czy związka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 8, Sygnatura: I C 28/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. I C 28/10[1] Część II V. Prawo polskie 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.[11] [Preambuła]: W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 16, Sygnatura: V ACa 692/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r., sygn. akt V ACa 692/09[1] - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „1. Dobra wiara oznacza stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego. 2. Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy, odbiegającego od twierdzeń zainteresowanego, albo nieusprawiedliwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: V ACa 692/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r., sygn. akt V ACa 692/09[1] - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Dobra wiara oznacza stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego. 2. Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy, odbiegającego od twierdzeń zainteresowanego, albo nieusprawiedliwiona n [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU