STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 110, Sygnatura: I OSK 2445/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, podejmując szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców, pozostaje w uprawnionym zaufaniu, że jest to podmiot działający legalnie i podlegający stosownemu nadzorowi państwowemu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2014 r., s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I OSK 888/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty przyznaje prawo tym wszystkim, których nieruchomości pozostały poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej i nie mogą z nich korzystać. Odmowa przyznania tego prawa znajdującym się w identycznej sytuacji tylko z tego powodu, że nie ma wypracowanego poglądu prawnego co do statusu ordynata, że istniały poglądy różnie ten status określające, że niemożliwe było wykonanie ustawy z 1939 r. o znoszeniu ordynacyj jest naruszeniem konstytucyjnej zasady [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: II FSK 47/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć poprzez likwidację zakładu budżetowego, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę. 2. Pojęcie „przekształcenia”, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.) oznacza odniesienie się ustawo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 102, Sygnatura: I OSK 1345/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacja pochodząca od lekarza orzecznika ZUS o stwierdzonych podczas badania lekarskiego okolicznościach mogących stanowić istotną przeszkodę do prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu publicznym może być podstawą do skierowania kierującego pojazdem na badania lekarskie, ale z tym zastrzeżeniem, że muszą wystąpić przesłanki, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem. Nie wystarczą same wątpliwości, że kierujący może być w takim stanie i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: II FSK 3603/13
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ egzekucyjny, działając na wniosek wierzyciela złożony po terminie trwania zabezpieczenia, nie może orzec o przedłożeniu terminu zabezpieczenia, który już minął. Kwestia doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu zabezpieczenia nie ma istotnego znaczenia, gdyż decyzja (postanowienie) rozpoczyna swój byt prawny z chwilą jej sporządzenia, doręczenie ma zaś na celu zakomunikowanie stronie zwartego w niej rozstrzygnięcia, które następuje z chwilą złożenia na decyzji podpisu osoby uprawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: II FSK 2441/13
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynagrodzenie wypłacane podatnikowi przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju objęte jest zwolnieniem podatkowym, przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz.361, z późn. zm.), gdyż spełnia zarówno przesłankę pozytywną (lit. a przepisu) co do pochodzenia środków, jak i nie spełnia przesłanki negatywnej (lit. b przepisu). Skoro więc podatnik został zatrudniony do bezpośredniego wykonywania zadań zwią [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II OSK 938/14
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z 1999 r. o broni i amunicji jest przepisem zupełnym, który stan zagrożenia wskazanych w nim wartości jednoznacznie wiąże ze skazaniem prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze skargi kasacyjnej J. G., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I FPS 6/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm). Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dniu 16 listopada 2015 r., z udziałem prokuratora Prokuratury Generalnej (...), zagadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 103, Sygnatura: I SA/Sz 138/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma żadnych powodów, aby w sytuacji, gdy właścicielem pojazdu była spółka, nie objąć jej domniemaniem, że to ona, jako właściciel pojazdu, korzystała z dróg publicznych. Może jednak wskazać na osobę korzystającą z pojazdu i to domniemanie obalić. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 r., sprawy ze skargi T. K., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 grudnia 2014 r., nr (…), w przedmiocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: II FSK 2370/13
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Droga może być uznana za drogę publiczną wyłącznie po podjęciu przez właściwy organ indywidualnego aktu o jej zaliczeniu do jednej z określonych ustawowo kategorii dróg publicznych, tj. dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 r., na rozprawie w Izbie Finansowej, skargi kasacyjnej S. D., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Op 84/13, w sprawie ze ska [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU