STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 109, Sygnatura: K. 23/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 228 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 54 z 1995 r., poz. 288; zm.: Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 770) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. Nr 36 z 1995 r., poz. 175). Tryb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 120, Sygnatura: K. 25/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy: 1) jest niezgodna z art. 121 ust. 2, art. 118 ust. 1 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nie jest niezgodna z art. 2 Konstytucji. II. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643), uznając wydanie orzeczenia za zbędne, TK postanowił umorzyć postępowanie w zakresie pozostałych zarzutów wniosku Prezydenta RP do poszczeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: P. 2/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 pkt 15 w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 137, poz. 638) w zakresie odnoszącym się do ustanowienia przepisu art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. f) i ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 90, poz. 416; zm.: Dz.U. Nr 114, poz. 507, Nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: K. 22/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artukuł 182 ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, zm.: z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770) jest zgodny z art. 165 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: U. 19/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustępy 1, 2 i 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U Nr 119, poz. 570; zm.: Nr 24 z 1997 r., poz. 121, Nr 79 poz. 487), w brzmieniu znowelizowanym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 79, poz. 487); a) są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ ich zamieszczenie w rozporządzeniu nastąpiło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: K. 22/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, zm. Dz.U. Nr 60 z 1997 r., poz. 369) jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 1997 r. sprawy z wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich i Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 32/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 2, art. 4 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50; zm.: z 1993 r. nr 28, poz. 127, nr 129, poz. 599; z 1994 r. nr 132, poz. 670; z 1995 r. nr 44, poz. 231, nr 142, poz. 702 i poz. 703; z 1996 r. nr 137, poz. 640; z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i poz. 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943, nr 162, poz. 1104; z 1998 r. nr 139, poz. 905, nr 161, poz. 107 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 32/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zdanie odrębne sędziego Andrzeja Mączyńskiego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie K. 32/99Składam zdanie odrębne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. (K. 32/99), ponieważ nie mogę się zgodzić z poglądem, że zakwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym są zgodne z powołanymi przez wnioskodawcę przepisami Konstytucji RP. Uważam, że treść regulacji ("konstrukcji p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 32/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zdanie odrębnesędziego Janusza Trzcińskiegodo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie K. 32/991. Składam zdanie odrębne od wyroku w zakresie, w jakim uznaje on za konstytucyjny art. 54 ust. 4 w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Odmiennie niż przyjął to Trybunał Konstytucyjny uważam, że powyżej powołany artykuł 54 ust. 4 ustawy jest niezgodny z art. 87 Konstytucji, a p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: U. 7/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi (Dz.U. nr 25, poz. 302): - jest niezgodne z art. 22 Konstytucji;- nie jest niezgodne z art. 20 i art. 92 ust. 2 w związku z art. 7 Konstytucji.2. Rozporządzenie wskazane w punkcie 1 traci moc z dniem 10 kwietnia 2002 r. II. Paragraf 3 ust. 1 rozporządz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 13, 14, 15
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU