STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 44, Sygnatura: 10/37/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki powinno znajdować, stosownie do brzmienia art. 52 ustawy o finansach publicznych, uprzednie umocowanie w postanowieniach zawartych w uchwale budżetowej Gminy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w O., uchwałą nr 10/37/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r., stwierdziło nieważność uchwały nr XXVI 1/193/2005 Rady Gminy S. z dnia 10 czerwca 2005 r., w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: SKO 4542/2/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro – zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.) – bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, tam gdzie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) przewidują publiczną dostępność pewnych dokumentów objętych prawem autorskim, złożenie ich p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 31 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: DF/GKO/Odw.- 6/7/2005/34
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każde naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych (a dziś – Prawa zamówień publicznych) może być kwalifikowane jako naruszenie zasady przy udzieleniu zamówienia publicznego. Błąd polegający na braku podania ceny w piśmie informującym uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, w omawianym indywidualnym stanie faktycznym, nie naruszył zasady jawności postępowania i uczciwej konkurencji. Niepodanie uczestnikom postępowania informacji cenowych na piśmie, nie mogło być a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 148, Sygnatura: 146/K/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w WARSZAWIE Określony w art. 6 ust. 1 ustawy o obligacjach zakres podmiotowy udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń z tytułu obligacji jest jednoznaczny i zamknięty i nie obejmuje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Powyższy przepis jako lex specialis, czyli przepis szczególny, wyklucza zastosowanie przepisów ogólnych w normowanym w nim zakresie. Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 3, Sygnatura: OSK 525/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Mikiel Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lipca 2004 r. (sygn. akt OSK 525/04) Przepisy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9 z 1997 r., poz. 43 ze zm.) nie stanowią przeszkody do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przystanek autobusowy, to obiekt, który służąc do stałego i powszechnego wykorzystania, wymaga nakładów ze strony jednostki samorządu terytorialnego, której własność stanowi.
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wojciech Miltyk ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz. 535, a większość jej regulacji weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r., czyli z chwilą gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Ustawa ta zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: XVII Ama 64/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie zróżnicowanych stawek wobec podobnych odbiorców, jest w odniesieniu do przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego pozycję dominującą, zakazane (art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2003 r. w Warszawie, na rozprawie, sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę konkurencji, na s [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU