STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 49/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych, nie jest przesłanką, nabycia prawa do odprawy w przypadku zwolnienia indywidualnego dokonanego na podstawie art. 10 ust. 1 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AUr 676/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczonym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71, poz. 342), jest osoba spełniająca ustawowe przesłanki do nabycia prawa do świadczeń tego ubezpieczenia i wobec tego uprawniona jest do ich uzyskania, a nie tylko osoba opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne w dacie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III APr 41/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 33 § 1 Prawa upadłościowego nie odnosi się do wierzytelności przeciwko masie upadłości, tj. wierzytelności powstałych od daty ogłoszenia upadłości. Pracownik ma więc prawo do odsetek z tytułu opóźnionej wpłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną od tej daty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III APz 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ugoda sądowa jest czynnością procesową, która zgodnie z wolą stron wywołuje skutki: materialno-prawnej tj. w sferze łączącego strony stosunku prawnego, oraz procesowy w postaci wyłączenia dalszego postępowania co do istoty sporu. Do ważności ugody niezbędne jest m.in. wyrażenie zgodnego oświadczenia woli stron, które dokonywane jest z reguły przez złożenie podpisów pod treścią ugody. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUr 263/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. Nr 5, poz. 32 z późn. zm.) liczenie okresów pracy górniczej pod ziemią w sposób uprzywilejowany półtorakrotnie, stosuje się przy ustaleniu prawa do górniczej emerytury i renty, zaś przy ustaleniu wysokości tych świadczeń stosuje się przelicznik 1,8 za każdy rok pracy z tym, że w stosunku do górników wymienionych w art. 10 tej ustawy, przelicznik ten wynosi 1,5 za każdy rok pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUr 288/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poborowy przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowany na czas jej odbycia do zakładowej zawodowej straży pożarnej jako zwolniony od odbycia zasadniczej służby wojskowej, w razie wypadku zaistniałego w okresie tego zwolnienia powodującego inwalidztwo, nie może być uznany za inwalidę w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 13 z 1983 r., poz. 68). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUr 278/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Badania lekarskie konieczne dla przesądzenia inwalidztwa w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 47, poz. 267 z późn. zm.), dokonywane są w oparciu o rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie składu komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalenia inwalidztw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 279/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43) granica wieku emerytalnego dla aktorki teatru lalek jest obniżona do 50 lat. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 272/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Artykuł 88 Karty Nauczyciela podlega wykładni ścisłej, gdyż jest przepisem szczególnym, samodzielnie określającym warunki do nabycia przez nauczyciela prawa do wcześniejszej emerytury. Przepis ten, odmiennie niż art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, wymaga spełnienia tylko jednego warunku tj. posiadania przez nauczyciela 30-letniego zatrudnienia I kategorii. II. Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela uzależnione j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III APr 1/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „sprawy z zakresu prawa pracy” jest przedmiotowo szersze od pojęcia „sprawy ze stosunku pracy”; obejmuje ono bowiem również sprawy związane ze stosunkiem pracy, ale nie będące roszczeniem ze stosunku pracy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, [81], 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU