STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 116, Sygnatura: II AKa 78/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie każdy pobyt świadka za granicą upoważnia do skorzystania z możliwości odczytania zeznań złożonych uprzednio ale taki, który jest pobytem z zamiarem stałego lub dłuższego przebywania poza granicami kraju. Nadto, w sytuacji, gdy zeznania świadka mają zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a tak jest w niniejszej sprawie, nie powinno się automatycznie stosować odstępstwa od zasady bezpośredniości lecz należy dążyć przy wykorzystaniu wszystkich prowadzących ku temu możliwości do spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 116/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Skazując oskarżonego za czyn z art. 158 § 3 k.k., Sąd Okręgowy zupełnie pomija kwestię strony podmiotowej przestępstwa stypizowanego w tym przepisie, która przecież wyklucza odpowiedzialność oskarżonego na podstawie konstrukcji obiektywnych warunków wyższej karalności. II. But typu "martens", nawet uwzględniając jego szczególny sposób wykonania, jakim jest to, że czub buta jest obłożony blachą i pokryty skórą, tak bardzo różni się w swoich cechach, stałych, obiektywnych właściwościach oraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 109, Sygnatura: II AKa 81/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 280 § 2 k.k. nie chodzi (...) o podobieństwo przedmiotu do noża lub broni palnej, a o podobieństwo niebezpieczeństwa wynikającego z właściwości ich danego przedmiotu tkwiącego w nim samym, w przypadku użycia go przeciwko innemu człowiekowi, do niebezpieczeństwa, jakie cechuje nóż czy broń palną. W tym sensie metalowy łom, którym w świetle zaaprobowanych ustaleń faktycznych sądu I instancji, posłużył się oskarżony, przez swoje właściwości statyczne, w sposób szczególny nadaje się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 358/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła”, zawarte w końcowej części przepisu art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępczy. W konsekwencji brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w tym przepisie nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo1 148-151/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 263 § 4 k.p.k. wyraźnie wskazuje, że podstawę przedłużenia tymczasowego aresztowania w tym trybie mogą stanowić istotne przeszkody niemożliwe do usunięcia przez organ prowadzący postępowanie, które już zaistniały, o czym przekonuje zwrot „było”, a nie te, które potencjalnie mogą zaistnieć w przyszłości, np. ewentualne niestawiennictwo wezwanych na rozprawę świadków, czy też możliwe dopuszczenie kolejnych dowodów. Nie może budzić też wątpliwości, iż problemy organizacyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 97, Sygnatura: II AKa 75/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonanie przesłuchania pokrzywdzonej bezpośrednio po zabiegu lekarskim przeprowadzonym z użyciem narkozy jest uzyskaniem dowodu w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi. Z jednej bowiem strony wpływ zastosowanej narkozy na organizm ludzki, co jest oczywiste, a z drugiej podjęcie przez funkcjonariuszy czynności dowodowej jaką jest przesłuchanie w sytuacji zaskoczenia pokrzywdzonej, niemal natychmiast po zabiegu, co do którego interweniujący funkcjonariusze przyjęli a priori założenie, iż był [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 63/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawiedliwa obrona konieczna nie zachodzi, gdy sprawca rozmyślnie wystawia się na napad, jakkolwiek łatwo mógł go uniknąć. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2003 r., sprawy Herberta B., oskarżonego z art. 156 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 października 2002 r., sygn. akt. XVI K 1/02, utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. (...) Z UZASADNIENIA Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, [81], 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU