STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: III AUr 354/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczerpanie przysługujące w oparciu o przepis art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z 1993 r.) 6-cio miesięcznego zasiłku chorobowego, nie stanowi przeszkody w nabyciu uprawnień do kolejnego zasiłku jedynie w sytuacji, gdy w okresie 30 dni po wyczerpaniu 6-cio miesięcznego zasiłku nastąpiło całkowite odzyskanie zdolności do pracy i po upływie tego okresu powstała ponownie niezdolność do pracy, przy czym może być ona s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 353/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) wskazuje na uprawnienie uczniów szkół ponadpodstawowych do renty inwalidzkiej, jeżeli stali się oni inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do szkoły.Wyjaśnienia wymaga pojęcie „uczęszczania” do szkoły. Gramatyczna wykładnia tego sformułowania prowadzi wprost do przyjęcia, iż oznacza ono nie tylko fizyczne uczestniczenie w organizowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: III APr 18/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględniając art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemowych wynagradzania (Dz.U. Nr 5, poz. 25) należy przyjąć, że ustawa ta stwarza możliwość wprowadzenia zakładowych systemów wynagradzania na warunkach i zasadach w niej określonych w zakładach pracy nie podlegających wyłączeniu przewidując dla pracowników zakładów pracy, które wprowadzają nowe systemy wynagradzania, gwarancję uzyskiwania niektórych określonych w niej składników wynagrodzenia. Gwarancją p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: III APr 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80) prowadzi do wniosku, że decyzja wyznaczająca na stanowisko tymczasowego kierownika nie jest zrównana w skutkach z powołaniem na stanowisko dyrektora, lecz oznacza czasowe powierzenie określonej osobie funkcji kierownika przedsiębiorstwa. Z tego, że zakres kompetencji tymczasowego kierownika nie został w ustawie określony oraz z faktu, że wyznacza się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III APr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż powód zwolniony został z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie jest przeszkodą dla wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego w tym okresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 1027/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw prawnych do zastosowania art. 3581 § 3 k.c. przy ustalaniu wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w drodze z domu do pracy, wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: III AUr 10/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak wyodrębnienia w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur... (Dz.U. Nr 4, poz. 27) okresów pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia i uwzględnieniu ich przy ustalaniu wymiaru lat do wcześniejszej emerytury stanowi naruszenie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267), a więc oznacza wykroczenie przepisów wykonawczych przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: III AUr 78/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby podlegające ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r. poz. 250 z późn. Zm.) nie mogą skutecznie powoływać się na przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 149) bez wykazania okresu zatrudnienia w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: III AUr 119/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sześciomiesięczny termin przedawnienia prawa do zasiłku macierzyńskiego liczy się od ostatniego dnia 8-tygodniowego okresu, za który wnioskodawczyni przysługuje zasiłek macierzyński – znajduje uzasadnienie w treści art. 54 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143 z późn. zm.), a który to przepis ma zastosowanie z mocy art. 52 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 111/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek porzucenia pracy przez pracownika – wystawcę weksla (art. 65 k.p.) uwalnia poręczycieli wekslowych od odpowiedzialności za kolejny niedobór spowodowany przez tego pracownika – wystawcę weksla zatrudnionego ponownie w ramach innego stosunku pracy, chociażby na tym samym stanowisku pracy, którego dotyczyła deklaracja wekslowa. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, [84], 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU