STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 300/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbieżność ram czasowych, w których sprawca dopuszcza się przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 k.k. (pomocnictwa do wytworzenia substancji psychotropowej) oraz przestępstwa z art. 56 ust. 3 tej ustawy w związku z art. 12 k.k. (wprowadzenia do obrotu substancji psychotropowej) – nie wystarcza do przyjęcia, że wszystkie zachowania znamionujące oba te typy czynów współtworzą jeden czyn ciągły [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Gdy własność przestaje być własnością

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ewa Maria Matowicka Gdy własność przestaje być własnością Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie prawa rzeczowego do oznaczonej rzeczy na mocy indywidualnego aktu prawnego. Konstytucja Polski gwarantuje obywatelom ochronę własności i prawo dziedziczenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Ochronę własności przewidują t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Gdy własność przestaje być własnością

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ewa Maria Matowicka Gdy własność przestaje być własnością Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie prawa rzeczowego do oznaczonej rzeczy na mocy indywidualnego aktu prawnego. Konstytucja Polski gwarantuje obywatelom ochronę własności i prawo dziedziczenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Ochronę własności przewidują t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Gdy własność przestaje być własnością

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ewa Maria Matowicka Gdy własność przestaje być własnością Wywłaszczenie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie prawa rzeczowego do oznaczonej rzeczy na mocy indywidualnego aktu prawnego. Konstytucja Polski gwarantuje obywatelom ochronę własności i prawo dziedziczenia. Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Ochronę własności przewidują t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Czynności niecierpiące zwłoki (art. 308 k.p.k.) w polskim procesie karnym

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Czynności niecierpiące zwłoki (art. 308 k.p.k.) w polskim procesie karnym 1. Pojecie czynności niecierpiących zwłoki Pojęcie „czynności niecierpiących zwłoki” to doktrynalne określenie czynności procesowych podejmowanych przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa (a więc przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego), w gr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

XX-lecie restytucji Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
XX-lecie restytucji Sądu Apelacyjnego w Katowicach Dwadzieścia lat temu podjęto istotną decyzję o zmianie sposobu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Powołano sądy apelacyjne. W dotychczasowym stanie prawnym środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych rozpoznawały sądy wojewódzkie, a od orzeczeń sądów wojewódzkich – Sąd Najwyższy. Od 1990 r. do sądów apelacyjnych należało rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów wojewódzkich wydanych w I instancji. Minister Sprawiedli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 89/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czym innym jest odpowiedzialność cywilna spółki z o.o. lub innej osoby prawnej będącej z punktu widzenia prawa cywilnego stroną stosunku prawnego np. umowy faktoringu, a czym innym odpowiedzialność członków zarządu tego rodzaju podmiotu w ramach realizacji obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Z racji braku tożsamości osoby zobowiązanej nie są to bowiem roszczenia tożsame, a tylko takich dotyczy kategoryczna regulacja z art. 415 § 5 k.p.k. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: II AKp 13/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu tymczasowego aresztowania wobec osoby przekazanej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez tę osobę granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Tomaszowi W., oskarżonemu o przestępstwo z art. 204 § 2 k.k. i in., wniosku Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 19 kwietnia 2011 r., w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec Tomasza W., w sprawie sygn. akt II K 451/09, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: II AKzw 325/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie orzeczenia wobec skazanego przymusowego leczenia odwykowego, w trybie przepisu art. 117 k.k.w., nie jest możliwe odstąpienie od tej decyzji, gdyż byłoby to sprzeczne z celem i istotą rozważanej instytucji. Przedmiotowy obowiązek nakładany jest bowiem na skazanego właśnie wówczas, gdy nie chce się on leczyć z uzależnienia dobrowolnie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Bolesława B., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Ra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Pozycja pokrzywdzonego nieletniego w polskim procesie karnym

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Rzeszowski - Izabella Trojnar–Wiciejowska Pozycja pokrzywdzonego nieletniego w polskim procesie karnym Fakt, że świadek w procesie karnym odgrywa zasadnicze znaczenie jest stwierdzeniem powszechnie znanym. Pomimo niezwykle szybkiego rozwoju techniki, a co za tym idzie również kryminalistyki, świadek nieustannie pozostaje najczęściej wykorzystywanym środkiem dowodowym w procesie karnym. Trudno [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, [84], 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU