STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: III AUr 129/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresem składkowym w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent ... (Dz.U. Nr 104, poz. 450) jest okres zatrudnienia wykonywanego na podstawie indywidualnej umowy między zakładem pracy a szkolącym się młodocianym, a więc nie jest takim okresem okres praktyki odbywanej w zakładzie pracy na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: III AUr 123/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaniu podstawy wymiaru świadczenia bez znaczenia jest data uzyskania uprawnień do świadczenia, zaś datą miarodajną jest data zgłoszenia wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: III AUr 161/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyjazd za granicę, bez związku z prowadzoną współpracą przerywa ją, skoro przestaje istnieć konieczna przesłanka, tj. współudział w celu przysporzenia dochodu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: III AUr 159/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalając odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, należy odnosić ją do dochodu, którym jest kwota świadczenia netto, tj. po odliczeniu zaliczki na poczet należnego podatku dochodowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: III AUr 106/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt opłacenia składki ubezpieczeniowej, bez spełnienia innych wymogów ubezpieczenia, nie rodzi po stronie opłacającego składkę żadnych uprawnień do świadczeń, okres ten nie może być liczony do okresu działalności rzemieślniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: III AUr 108/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt odpowiadania przez osobę zatrudnioną kryterium członka rodziny w rozumieniu art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250), nie stanowi wystarczającej podstawy do zakwalifikowania takiej osoby jako osoby współpracującej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III AUr 176/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jedną z cech postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest „sztywne” uregulowanie składu sądu I instancji jak i sądu rewizyjnego przy rozpoznawaniu spraw, których przedmiotem jest odwołanie od decyzji organów rentowych – art. 4778 oraz 47715 § 2 k.p.c. Cytowane przepisy stanowią, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznane są w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników, zaś jedynie odstępstwo od tej zasady wprowadza odesłani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: III AUr 158/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt spożywania alkoholu w czasie niezdolności do pracy, mimo iż naganny, sam przez się nie daje podstaw do stwierdzenia, iż powyższe przedłuża okres niezdolności do pracy, co uzasadniałoby pozbawienia uprawnionego zasiłku chorobowego. Dla przesądzenia powyższego konieczne jest stanowisko lekarza leczącego uprawnionego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: III AUr 162/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie gospodarstwa rolnego, to wykonywanie czynności zarządzających dla osiągnięcia określonego celu w zakresie produkcji rolniczej, dla którego to konieczne – na ogół – jest fizyczne wykonywanie pracy, zaś nieobecność osoby w kraju uniemożliwia zajmowanie się gospodarstwem rolnym w sposób opisany ustawą, chyba że nieobecność ta ma charakter krótkotrwały i nie dochodzi do zerwania związku takiej osoby z gospodarstwem rolnym. Sam fakt bycia współwłaścicielem bądź posiadaczem gos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: III AUr 117/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według przepisów art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250), obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu określonemu ta ustawą podlegają osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą m.in. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym stosownie do art. 3 ust. 1 tejże ustawy, obowiązek ubezpieczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalend [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, [86], 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU