STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: III AUr 206/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt zamieszkiwania wspólnie z rodzicami w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia nie daje podstaw dla przypisania takiej osobie statusu domownika. Nie wystarczające byłoby również ustalenie, że pomaga on w gospodarstwie rolnym dorywczo, np. w przypadku dwuzawodowca (...). Stała praca w gospodarstwie rolnym wymaga również pewnego psychicznego nastawienia polegającego na wiązaniu się w pewnym okresie czasu z gospodarstwem rolnym i nie szukaniu stałego zatrudnienia poza nim. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: III AUr 156/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy podatkowe nie są decydujące dla kwalifikacji jednostki gospodarczej jako uspołecznionej lub nieuspołecznionej na gruncie ubezpieczeń społecznych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: III AUr 901/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent ... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) posługuje się sformułowaniem „renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obliczona w myśl ust. 1-3 tego przepisu”, to należy przyjąć, że po dniu 15 listopada 1991 r. brak jest podstaw prawnych do odmiennego niż przewidziane dla rent z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: III AUr 209/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama wada, czy to wrodzona, czy to kalectwo, które upośledza sprawność narządu ruchu, nie daje podstaw dla przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, skoro musi to być tego typu wada lub kalectwo, która czyni konieczną stałą opiekę innej osoby. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: III AUr 187/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) pozwala na zaliczenie do zatrudnienia nie tylko pracy wykonywanej przez młodocianych między 14 a 15 rokiem życia, ale także pracy wykonywanej przez młodocianych przed ukończeniem 14 lat życia, którzy zostali zatrudnieni z naruszeniem obowiązujących przepisów ochronnych dotyczących dolnej granicy wieku i nie ogranicza zaliczenia pracy młodocianego od określone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: III AUr 151/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za inwalidę wojskowego uznać należy każdego niezawodowego żołnierza, który został zaliczony do jednej z inwalidzkich grup, jeżeli inwalidztwo to powstało w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju. Ustawodawca wprowadza od tej zasady jeden wyjątek, a mianowicie, nie uważa za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych sześciu tygodni jej odbywania z powodu choroby, która powstała niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: III AUr 189/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak pouczenia oznacza, że wypłacone wnioskodawczyni świadczenie nie jest uważane za nienależne w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej. W takim przypadku organ rentowy nie jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia w trybie art. 106 i 107 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 0, Sygnatura: III AUz 64/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde stanowcze, wyrażone na piśmie, stanowisko organu rentowego w kwestii merytorycznej odnoszącej się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego bez względu na jego formę, stanowi decyzję tego organu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: III AUz 56/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego, daje możliwość stronom biorącym udział w postępowaniu dotyczącym spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, wnoszeniu odwołań od tej decyzji organów rentowych.Wyjątek stanowią jedynie decyzje, które zależą od swobodnego uznania tych organów (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r.). Wniesienie odwołania do właściwego sądu wojewódzkiego, obliguje tenże sąd, w świetle przepisów k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: III AUr 200/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej rodzi skutek w postaci obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób, które działalność tę prowadzą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324). W świetle przepisów tejże ustawy, podjęcie działalności gospodarczej (zarówno przez osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), w zależności od jej rodzaju, wymaga zgłoszenia do ewidencji d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, [87], 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU