STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 487/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rejestrze związków zawodowych wpisuje się organizacje związkowe oraz ich jednostki organizacyjne, ale tylko te, które stosownie do postanowień statutu związku posiadają samodzielną osobowość prawną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty "Katowice" SA w D. o uzupełnienie wpisu w rejestrze związku zawodowego, na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 487/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rejestrze związków zawodowych wpisuje się organizacje związkowe oraz ich jednostki organizacyjne, ale tylko te, które stosownie do postanowień statutu związku posiadają samodzielną osobowość prawną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty „K.” SA w D. G. o uzupełnienie wpisu w rejestrze związku zawodowego, na skutek apelacji wnioskodawcy od po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 473/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wcześniejsza data produkcji pojazdu niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym jest wadą fizyczną w rozumieniu art. 566 § 1 k.c. W istocie bowiem samochód, jako starszy, nie ma właściwości, o której istnieniu sprzedający zapewniali kupującego, a która w istotny sposób wpływa na wolnorynkową wartość pojazdu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kordiana K. przeciwko Mariuszowi M. i Barbarze M. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 452/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie zawarte w art. 88 Prawa geologicznego i górniczego nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca nie korzysta z nieruchomości, lecz jedynie na skutek prowadzonej eksploatacji oddziaływa na nieruchomość, powodując jej uszkodzenie. W takiej sytuacji, roszczenie właściciela ogranicza się do żądania naprawienia szkody. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława M. przeciwko (...) Spółce Węglowej Spółce Akcyjnej w R. S. o n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 1998 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 375/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru, w sytuacji gdy bezskutecznie upłynął termin ustalony w statucie spółdzielni, do podjęcia merytorycznej uchwały przez organ odwoławczy, przedmiotem zaskarżenia jest uchwała, od której członek się odwołał. Z woli ustawodawcy uchwała, od której członek się odwołał, zastępuje wówczas uchwałę organu odwoławczego, do której nie doszło (art. 32 § 1 lit. "a" Prawa spółdzielczego). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 listopad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 787/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedmiot przewłaszczony stanowi własność banku, tj. wierzyciela i zaspokojenie roszczeń w żadnym wypadku nie może nastąpić w drodze egzekucji, która może być prowadzona tylko przeciwko dłużnikowi. 2. Sposób i warunki zaspokojenia się wierzyciela z przewłaszczonej rzeczy powinny wynikać z umowy i są wiążące dla stron, a w ich braku wierzyciel może zaspokoić się według swego wyboru w każdy sposób. 3. Z chwilą uzyskania posiadania rzeczy przewłaszczonej przez wierzyciela ustaje podstawa do na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 322/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Staranność sumiennego kupca powinna uwzględniać przewidywanie skutków założonych działań, podejmowanie dostępnych środków faktycznych lub prawnych w celu wywiązania się z zobowiązania, wykazywanie zapobiegliwości, sumienności, ostrożności i dbałości dla osiągnięcia rezultatu zgodnego z interesami spółki. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 października 1998 roku na rozprawie sprawy z powództwa Michała S. przeciwko Marianowi R. i Brunonowi B. o zapłatę, na skutek apelacji powod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 340/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy kwestia świadczeń majątkowych z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez zakład pracy została w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulowana w Kodeksie pracy, nie ma podstaw do stosowania poprzez art. 300 k.p., przepisów prawa cywilnego w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 15 października 1998 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa przeciwko Gminie P. o zapłatę 100 tys. zł, na skutek apelacji powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACz 1026/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie także w ramach kampanii wyborczej treść wypowiedzi osób czyniących starania o pozyskanie jak największej ilości głosów wyborców powinna odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu. W przypadku sprzeniewierzenia się tej zasadzie, wprowadzona została możliwość niezwłocznego powiadomienia wyborców, że dane i informacje nie są prawdziwe. Uregulowanie art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin (…) daje kandydatowi na radnego lub pełnomocnikowi komitetu wyborczego prawo do uzyskania o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: ACz 1026/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie także w ramach kampanii wyborczej treść wypowiedzi osób czyniących starania o pozyskanie jak największej ilości głosów wyborców powinna odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu. W przypadku sprzeniewierzenia się tej zasadzie, wprowadzona została możliwość niezwłocznego powiadomienia wyborców, że dane i informacje nie są prawdziwe. Uregulowanie art. 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin (…) daje kandydatowi na radnego lub pełnomocnikowi komitetu wyborczego prawo do uzyskania o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, [87], 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU