STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 331/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn oskarżonego, polegający na usiłowaniu zabójstwa (z zamiarem bezpośrednim) a powodujący, na skutek chybionego strzału, śmierć stojącej obok córki oskarżonego, uzasadnia kwalifikację kumulatywną, tj. usiłowanie zabójstwa (art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.) i nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka (art. 155 k.k.) w związku z art. 11 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2002 r., sprawy Zbigniewa S. oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 4 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 331/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn oskarżonego, polegający na usiłowaniu zabójstwa (z zamiarem bezpośrednim) Jacka Ł., a powodujący, na skutek chybionego strzału, śmierć stojącej obok córki oskarżonego, uzasadnia kwalifikację kumulatywną, tj. usiłowanie zabójstwa (art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.) i nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka (art. 155 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2002 r., sprawy Zbigniewa S., oskarżonego z art. 148 § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 89, Sygnatura: II AKa 428/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usuwanie wątpliwości przy ocenie danego dowodu nie musi być dokonane wyłącznie za pomocą konkretnego i bezspornego dowodu przeciwnego, lecz także za pomocą okoliczności lub wniosków wynikających z logicznego myślenia czy wręcz doświadczenia życiowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 447/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) nie daje podstawy do stosowania przewidzianych w nim sankcji za ubliżanie w piśmie sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w oprawie bez względu na to, czy owe pismo podlega odczytaniu na rozprawie, czy też nie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Witolda P., obwinionego o wykroczenie z art. 65 § 1 pkt 2 k.w. i in., zażalenia wniesionego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 467/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karta płatnicza spełniająca funkcję płatniczą należy do zbioru desygnatów pojęcia "inny środek płatniczy" w rozumieniu art. 310 § 1 i § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 i 20 listopada 2002 r., sprawy Jarosława M., Pawła K., Dixona O. i Tomasza U., oskarżonych z art. 310 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 310 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k., z powodu apelacji, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: II AKa 356/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie "zaliczenie" do materiału dowodowego - używane jest w praktyce sądowej w znaczeniu potocznym - jako swego rodzaju skrót myślowy. Na gruncie procedury karnej rozumieć je należy w znaczeniu, jakie nadają mu przepisy art. 393 § 1-4 k.p.k. (protokół zeznania świadka incognito jest w rozumieniu § 4 art. 393 k.p.k. - dokumentem) oraz art. 394 § 1 i § 2 k.p.k., a więc jako "ujawnienie" danego dowodu z dokumentu przez jego odczytanie w toku rozprawy, bądź "uznanie go za ujawniony" bez odczyty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 103/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cały ciężar określenia na czym polega przestępstwo z art. 156 § 1 k.k. spoczywa w skutkach przestępnych ciężkiego uszczerbku na zdrowiu opisanych w punktach 1 i 2 tego przepisu. Skutki te są bardzo zróżnicowane pojęciowo, a każde z tych pojęć zawiera odrębną i rozbudowaną, zarówno przez orzecznictwo Sądu Najwyższego jak i naukę prawa karnego, treść. Z tego względu, opisując czyn w wyroku, nie można posługiwać się jedynie ogólnym pojęciem „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”, lecz nale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 387/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa przez wnioskodawcę zmiany obywatelstwa nie może być automatycznie utożsamiana z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, o jakiej mowa w art. 8 ust. 2 „a” ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. nr 34, poz. 149 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2002 r., sprawy wnioskodawcy Albiny R. o odszkodowanie, na skutek apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawczyni, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 661/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot sprawy prokuratorowi w ramach wstępnej kontroli aktu oskarżenia na podstawie art. 345 k.p.k. może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy istotne braki postępowania przygotowawczego są tak trudne do usunięcia przez sąd, że musiałby on poszukiwać dowodów, co jest zadaniem organów ścigania. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 24 października 2002 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił sprawę prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w W. w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego, gdyż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 657/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spośród negatywnych przesłanek procesowych, wymienionych w przepisie art. 17 § 1 k.p.k., pierwszeństwo mają te wskazane w pkt. 1, jako najdalej idące i wywołujące skutki najbardziej dla oskarżonych korzystne. Z UZASADNIENIA W zażaleniu na opisane wyżej postanowienie obaj oskarżeni podnieśli, że nie popełnili wskazanych w nim czynów, w związku z czym oponują umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia karalności. Obaj wnieśli o uchylenie postanowienia i uniewinnienie ich. Sąd Apelacyjny zwa [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, [87], 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU