STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - Oksana Ievsiukowa, Małgorzata Tokaj

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 14, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - Oksana Ievsiukowa, Małgorzata Tokaj Wstęp Skuteczność działania administracji publicznej jest mierzona możliwością zagwarantowania wykonania obowiązków publicznoprawnych nakładanych w drodze aktów administracyjnych, w związku z czym administracja została wyposażona w stosowny aparat zapewniający możliwość egzekwowania nakazów i zakazów zawartych w tych aktach[1]. Administrac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Nawiązywanie stosunku pracy - mgr Zofia Paderewska

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 15, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawiązywanie stosunku pracy - mgr Zofia Paderewska 1. Źródła prawa pracy W systemie prawa pracy podstawowym i najważniejszym źródłem prawa pracy, regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. nr 21 z 1998 r., poz. 94 ze zmianami). Określa on w szczególności charakter i warunki stosunku pracy, obowiązki pracodawcy względem pracownika, a także pracownika względem pracodawcy. Kodeks pracy potocznie nazywany jest & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: V ACa 408/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wielostronnych porozumień kompensacyjnych, nie wchodzi wprost zastosowanie regulacji art. 498 i nast. k.p.c. Regulacja potrącenia ustawowego poprzez jednostronne oświadczenie złożone w trybie art. 499 k.c. wchodzi w grę tylko wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieją wzajemne więzi, relacja wierzyciel – dłużnik i odwrotnie, a mianowicie potrącający musi być jednocześnie dłużnikiem a równocześnie wierzycielem swojego wierzyciela. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: V ACa 408/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wielostronnych porozumień kompensacyjnych, nie wchodzi wprost zastosowanie regulacji art. 498 i nast. k.p.c. Regulacja potrącenia ustawowego poprzez jednostronne oświadczenie złożone w trybie art. 499 k.c. wchodzi w grę tylko wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieją wzajemne więzi, relacja wierzyciel – dłużnik i odwrotnie, a mianowicie potrącający musi być jednocześnie dłużnikiem a równocześnie wierzycielem swojego wierzyciela. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 48, Sygnatura: II AKzw 959/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która ukończyła aplikację adwokacką i uzyskała zaświadczenie o jej odbyciu jest osobą nieuprawnioną do sprawowania obrony w postępowaniu karnym. W przypadku występowania takiej osoby w charakterze obrońcy w postępowaniu sądowym, w wypadkach określonych w art. 8 § 2 k.k.w., zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 10 in fine k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie Zbigniewa P., skazanego za przestępstwo z art. 156 § 1 k.k. i in., zażaleń wniesiony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 829/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakresem odszkodowania na podstawie art. 446 § 3 k.c. objęty jest uszczerbek określany mianem pogorszenia się sytuacji życiowej wskutek śmierci poszkodowanego, wywołanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Nie jest to jednak pełna kompensata całej szkody majątkowej spowodowanej tą śmiercią i nie obejmuje tych uszczerbków, które podlegają naprawieniu na podstawie art. 446 § 1 i § 2 k.c. 2. Badając istnienie przesłanek przyznania „stosownego odszkodowania” na podstawie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

DWIE ROCZNICE - Michał Kłos

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
DWIE ROCZNICE - Michał Kłos W bieżącym roku upływa dwudziesta rocznica funkcjonowania sądów apelacyjnych, w tym Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W dniu 10 sierpnia 1990 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa[1]. W dniu 23 sierpnia 1990 r. we [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 452/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygając o kosztach procesu poniesionych przez oskarżonego, który został uniewinniony, z tytułu ustanowienia przez niego obrońcy, sąd nie jest upoważniony do badania przesłanek, na podstawie których adwokat określił wielkość kwoty pobranej od klienta ani jej składników. Kognicja sądu ogranicza się w takim przypadku do sprawdzenia, czy pobrana z tytułu wynagrodzenia kwota mieści się w granicach stawek ustalonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 779/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem „sieroty zupełnej” jako osoby uprawnionej do dodatku dla sieroty zupełnej należy rozumieć tylko i wyłącznie dziecko, a nie małżonka, czy rodziców (art. 67 pkt 3–4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 6 października 2010 r., sprawy z wniosku Bogdana T., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Artykuł okolicznościowy z okazji XX-lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł okolicznościowy z okazji XX-lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Warszawie Dobre i stabilne prawo to fundament każdego państwa. Szczególnie jest to istotne dzisiaj, w dobie współczesnych zagrożeń. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa bez przepisów prawnych, które stanowią przecież regulator życia społecznego. Właśnie od dobrego i stabilnego prawa zależy funkcjonowanie państwa i jego rozwój gospodarczy. Wiele niedomagań w naszym życiu politycznym i właśnie gospodarczym to w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, [88], 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU