STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - dr Czesław Paweł Kłak Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym skarbowym 1. Postępowanie nakazowe w powszechnym procesie karnym Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego z 1997 r.[1] postępowanie nakazowe dopuszczalne jest, gdy sprawa dotyczy przestępstwa podlegającego rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a sąd oceni na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: III SA/Wr 480/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Małżonek dłużnika nie może sprzeciwić się prowadzeniu czynności egzekucyjnych w stosunku do majątku wspólnego tylko dlatego, że dane składniki należą właśnie do tego majątku. Jego obrona opierać się może co najwyżej na podobnych argumentach, jakie przysługują osobie zobowiązanej (np. przedawnienia zobowiązania, umorzenia zaległości, itp.), dotyczących stricte zasadności, podstaw i sposobu prowadzonej egzekucji. 2. Każde prowadzenie egzekucji przeciwko podatnikowi z majątku wspólnego wymaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 92/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jacka K., przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa, o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 19 listopada 2010 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 92/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jacka K., przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa, o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 19 listopada 2010 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: III CZP 92/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku (art. 913 i nast. k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jacka K., przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa, o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 19 listopada 2010 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w G., postanowieniem z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: III CZP 79/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny S. i Szymona S., przeciwko Alfa Star Biuro Podróży Izabela S., Sylwester S. sp.j. w R., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 19 listopada 2010 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: IV SA/Gl 127/10
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego można uznać za nienależnie pobrane wyłącznie w sytuacji, gdy w okresie ich pobierania strona otrzymała alimenty należne właśnie za ten okres. Świadczenia alimentacyjne są świadczeniami okresowymi, przyznawanymi oraz płatnymi najczęściej miesięcznie i podobnie jak świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacane są w okresach miesięcznych (art. 20 ust. 1 tej ustawy). Aby zatem można było [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: II SA/Łd 1024/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieuprawniona jest zawężająca interpretacja pojęcia „kontynuacja funkcji”, rozumianego jako możliwość lokalizowania budynków tylko tego samego rodzaju, co już istniejące, czy też możliwość użytkowania obiektów budowlanych wyłącznie w taki sam sposób, jak na działce sąsiedniej. Dnia 9 listopada 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2010 r., sprawy ze skargi J. W. i W. W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Podstawy skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz Wstęp W świetle Konstytucji RP postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.[1] Rozwiązanie to należy rozpatrywać łącznie z przyznanym konstytucyjnie prawem do sądu.[2] Podniesiona do rangi zasady konstytucyjnej instancyjna kontrola sądowa ma zapobiegać pomyłkom i arbitralności mającym miejsce w pierwszej instancji. Uniemożliwienie zaskarżenia do sądu wyższej instancji orzecze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Innowacyjna gospodarka - mgr Zofia Paderewska

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Innowacyjna gospodarka - mgr Zofia Paderewska 1. Wprowadzenie Polska gospodarka pod względem innowacyjności znajduje się na dalekim miejscu wśród państw Unii Europejskiej. Najlepsze wyniki w tym zakresie mają: Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Wielka Brytania. Na podstawie badań dokonanych przez Komisję Europejską przewiduje się, że Polska może osiągnąć średni poziom innowacyjności w Unii za około dwadzieścia lat. W związku z tym, że jesteśmy w tyle za większością państw europejskich, koniecz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, [88], 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU