STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 101/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Co do samych podstaw psychiatrycznych przyjętej w opinii psychiatrycznej ograniczonej poczytalności oskarżonego wypada zauważyć, że obok upośledzenia umysłowego lekkiego stopnia, podstawę te stanowi psychodegradacja alkoholowa, zaś we wnioskach tej opinii biegli przyjęli, że stwierdzili u oskarżonego w czasie czynu upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia, psychodegradację alkoholową oraz stan zwykłej nietrzeźwości, ten zaś stan stanowi okoliczność obciążającą. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 72, Sygnatura: II AKa 374/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie skazania za przestępstwo z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dopuszczalne jest orzeczenie przepadku pojazdów mechanicznych i niemechanicznych, jeżeli służyły one lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Z UZASADNIENIA (...)W realiach przedmiotowej sprawy słusznie sąd pierwszej instancji uznał Z. P. za współsprawcę, a nie pomocnika do przypisanego mu czynu. Jak prawidłowo ustalił sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 262/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Norma art. 64 § 1 k.k. mogąca stanowić podstawę do szczególnego obostrzenia kary, jest jednym ze składników właściwej kwalifikacji prawnej czynu, stąd też jej zastosowanie wymaga procesowego uprzedzenia stron. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 268/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zgodzić się z poglądem, jakoby nawet 120 cm poziomnica, wykonana z lekkiego materiału jakim jest aluminium, mogła być uznana za podobny właściwościom broni palnej lub noża inny niebezpieczny przedmiot. Należy mieć na uwadze, że potencjał niebezpieczeństwa przedmiotu ograniczony jest do jego właściwości. Dotyczy to jednak takich właściwości, że samo już normalne wykorzystanie przedmiotu zagraża niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia, co wymaga zachowania chociażby minimum ostrożności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKo 598/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1.Przepis ogólny art. 39 k.p.k., stanowiący, że jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, to sprawę rozpoznaje sąd powszechny, obowiązuje w stosunku do wszelkich spraw sądów wojskowego i powszechnego, a więc także w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia. 2.Rozważając kwestię nieważności wyroku wydanego przez sąd wojskowy w 1949 r. należy uwzględniać przepisy obowiązujące w czasie wydania w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 86, Sygnatura: II AKo 153/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przypisane skazanemu okresy uchylania się od świadczeń alimentacyjnych w dwóch kolejnych wyrokach pokrywają się częściowo, przy czym okres przyjęty w wyroku późniejszym pochłania w całości okres z wcześniejszego prawomocnego wyroku i obejmuje dalszy okres, osądzenie którego było powinnością sądu, nie może być mowy o powadze rzeczy osądzonej stanowiącej podstawę do wszczęcia procedury o stwierdzenie nieważności późniejszego orzeczenia, choć jego wadliwość jest oczywista. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 221/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podrobienie pieniędzy (czy czeków – jak w niniejszym przypadku) i następnie puszczenie ich w obieg stanowi dwa całkowicie odrębne zachowania wymagające innego sposobu realizacji i przewidziane w dyspozycjach dwóch to różnych przepisów, 2. Zważywszy na to, że oskarżony – co ustalił Sąd Okręgowy – udostępnił swoje dane osobowe nieustalonej osobie, która umieściła je na awersie czeków, uczynił to w każdym z dziesięciu przypadków, po czym – już sam, pobrał jako osoba upow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2002 r.,

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 118, Sygnatura: II AKa 95/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zaistniałej sytuacji procesowej, skoro sąd orzekający uznał, że nie wychodząc poza granice oskarżenia, można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, którego ściganie uzależnione jest od złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, winien nie tylko uprzedzić o tym obecne na rozprawie strony (art. 399 § 1 k.p.k.), lecz także pouczyć osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu (art. 12 § 1 zdanie 2 k.p.k.) i odebrać od niej oświadczenie w tym zakresie, bowiem od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 96/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie nierozwagi osoby pokrzywdzonej, będącej wynikiem braku doświadczenia życiowego nawet wówczas, gdyby ofiara przy dołożeniu staranności wymaganej w danych okolicznościach mogła uniknąć błędu, co do rodzaju podawanego jej środka i skutków jakie jego zażycie może wywołać, jedynie ułatwiło oskarżonemu wprowadzenie jej w błąd, co jeszcze nie oznacza, że stosowane metody działania i środki nie były w tej sytuacji „podstępne” w rozumieniu art. 197 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Rze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 224/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przestępcze działanie oskarżonego polegało również na biciu pokrzywdzonej rękami po całym ciele, to przestępstwo z art. 184 § 1 d.k.k. godziło w to samo dobro chronione prawem, jakim jest zdrowie człowieka, co i przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k., którego oskarżony dopuścił się wcześniej. Oba te przestępstwa (z art. 184 § 1 d.k.k. i z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k.) należy uznać za podobne w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. ze względu na to, że są one tego samego rodzaju. Sąd Apelacyjny w Lubli [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, [88], 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU