STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 162/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania istnienie (bądź nie) orzeczenia sądu w przedmiocie zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania wydanego w trybie art. 246 k.p.k., nie stanowi warunku dochodzenia roszczenia z tego tytułu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 września 2010 r., sprawy wnioskodawcy Adama S., o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, na skutek apelacji prokuratora i pełnomocnika, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 412/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaliczenie przez ubezpieczoną w czerwcu (w przeddzień ukończenia 25 lat) przedostatniego roku studiów, skutkujące przyznaniem prawa do renty rodzinnej do dnia 30 września tego roku, nie może zastąpić zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na ostatnim roku studiów w kolejnym roku akademickim, które ubezpieczona winna przedstawić organowi rentowemu wraz z faktycznym rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2010 r., sprawy Sylwii G., prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 419/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „niezdolność do wykonywania pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji” należy rozumieć jako rzeczywistą utratę zdolności do pracy lub znaczne jej ograniczenie, przy uwzględnieniu możliwości i sprawności niezbędnych do dalszego zaangażowania w procesie pracy. W konsekwencji więc, niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej jest warunkiem koniecznym ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nie jest warunkiem wystarczającym, jeżeli wiek, poziom wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 419/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „niezdolność do wykonywania pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji” należy rozumieć jako rzeczywistą utratę zdolności do pracy lub znaczne jej ograniczenie, przy uwzględnieniu możliwości i sprawności niezbędnych do dalszego zaangażowania w procesie pracy. W konsekwencji więc, niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej jest warunkiem koniecznym ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nie jest warunkiem wystarczającym, jeżeli wiek, poziom wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 412/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaliczenie przez ubezpieczoną w czerwcu (w przeddzień ukończenia 25 lat) przedostatniego roku studiów, skutkujące przyznaniem prawa do renty rodzinnej do dnia 30 września tego roku, nie może zastąpić zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na ostatnim roku studiów w kolejnym roku akademickim, które ubezpieczona winna przedstawić organowi rentowemu wraz z faktycznym rozpoczęciem nowego roku akademickiego, to jest w październiku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2010 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 122/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procedurze karnej występuje tylko jeden wyjątek od pojęcia pokrzywdzonego zawierającego przymiot bezpośredniości pokrzywdzenia z art. 49 § 1 k.p.k., który znajduje się w art. 49 § 3 k.p.k. Przepis ten wskazuje, że za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Z tych też względów, za pokrzywdzonego nie może być uznany nabywca wierzytelności, która przysługiwała podmiotowi pokrzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 544/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik, pozwany przez wspólników spółki cywilnej, nie może skutecznie podnieść zarzutu potrącenia swojej wierzytelności, która przypada tylko w stosunku do jednego wspólnika. Potrącenie w takiej sytuacji jest niedopuszczalne, gdyż nie zachodzi wzajemność wierzytelności, czy też inaczej tożsamość stron. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2010 r., sprawy z powództwa Jadwigi O. i Małgorzaty M., wspólników spółki cywilnej „N” (…) w Ł. przeciwko „S.&# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

„Handel ludźmi – problematyka prawna” - Mirosław Karpiuk, dr, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Handel ludźmi – problematyka prawna” - Mirosław Karpiuk, dr, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Ubocznym skutkiem przemian zachodzących w Polsce jest nasilenie się mało spotykanych wcześniej rodzajów przestępczości, do których należy zaliczyć handel ludźmi[1. Z pewnością będzie to przestępstwo, które znacznie się uaktywniło w okresie transformacji ustrojowej w RP. Handel ludźmi stanowi problem w wielu państwach i często posiada on wymiar międzynarodowy. W związku z czym po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Artykuł okolicznościowy z okazji XX–lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł okolicznościowy z okazji XX–lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Sądy apelacyjne zostały powołane na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustrojów sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 stanowi: „Powołuje się sądy apelacyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 50, Sygnatura: II AKzw 672/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Od osadzonego ubiegającego się o udzielenie warunkowego zwolnienia oczekiwać należy szczególnego zaangażowania i aktywności w kierunku zmiany osobowości i dotychczasowego trybu życia. Jedną z form dążenia do dokonania tego rodzaju zmian jest odbywanie kary w systemie programowego oddziaływania. Skazany odbywający karę w takim systemie ma bowiem możliwość dokonania wglądu w dotychczasowe postępowanie i jego przeanalizowanie. 2. Samo spełnienie przesłanek formalnoprawnych do ubiegania się o wa [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, [89], 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU