STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Bk 227/09
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
VII W przypadku, gdy podatnik rozpoczął proces inwestycyjny przed zmianą wspomnianego art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wprowadzającej dodatkowy warunek materialnoprawny skorzystania z ulgi inwestycyjnej, zastosowanie powinny mieć przepisy w brzmieniu obowiązującym w czasie dokonywania wydatków inwestycyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), Sędziowie sędzia WSA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwo handlu ludźmi w prawie międzynarodowym i krajowym - Łukasz Wieczorek

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Łukasz Wieczorek Przestępstwo handlu ludźmi w prawie międzynarodowym i krajowym Wstęp „Handel ludźmi jest przestępstwem, którego wszyscy powinniśmy się wstydzić”, tak brzmiało motto Wiedeńskiego Forum Walki z Handlem Ludźmi, zorganizowanego przez UN.GIFT[1] w lutym 2008 roku. Jednak handel ludźmi jest przestępstwem, którego należy się nie tylko wstydzić, ale również eliminować. Handel ludźmi jest bowiem tym przestępstwem, które należy tak długo zwalczać, aż na świecie nie będzie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 4, Sygnatura: III SA/Wa 527/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
IV* *Nagrodzona: Sędzia WSA Jolanta Sokołowska. 1. Wykładania językowa prawa wspólnotowego stanowi jedynie punkt wyjścia, ponieważ odkodowanie normy wynikającej z tekstu powinno nastąpić z uwzględnieniem celów, regulacji prawa wspólnotowego oraz okoliczności danego przypadku. 2. Operacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b Dyrektywy 69/335, tj. takie, gdy jedna lub kilka spółek kapitałowych przeniesie wszystkie swoje aktywa i pasywa lub jedną bądź więcej gałęzi swojej działalności do je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: II K 42/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE III* * Nagrodzony: SSR Wojciech Baszczyński. 1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela nie tworzy bez podstawy prawnej w Umawiającym się Państwie żadnych nowych praw lecz tylko gwarantuje, według przyjętych w niej, a zaakceptowanych przez sygnatariuszy standardów, ochronę praw już przyznanych w prawie krajowym, których elementem są prawa i wolności zapisane w Konwencji (art. l). Z mocy wskazanego artykułu na państwie sygnatariuszu (jego władzach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 255/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r., sygn. III AUa 255/09[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Przepis art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.) należy interpretować zgodnie z art. 6 pkt 1 i pkt 3 tej ustawy, w którym podmiotem ubezpieczenia nie jest właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego, lecz wyłącznie osoba prowadząca d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sporządzenie aktu małżeństwa - Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk Sporządzenie aktu małżeństwa Sporządzenie aktu małżeństwa jest najistotniejszym zadaniem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC), które nałożył na niego ustawodawca. Od wykonania tej czynności zależy, czy małżeństwo zaistnieje w porządku prawa państwowego czy też nie. W konkordacie[1] przewidziano, że do zawarcia małżeństwa konkordatowego niezbędne są pewne przesłanki. Są nimi zgodne oświadczenia woli nupturientów, co do wywarcia przez małżeństwo kanoniczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom - Joanna Filipowicz

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Joanna Filipowicz Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom Zasadą jest, że cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na terytorium RP w oparciu o zezwolenie na pracę. Do momentu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 69 z 2008 r., poz. 415 ze zm., dalej: upzirp) w lutym 2009 r., procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę była skomplikowana, a jej złożoność oraz rozłożenie ciężaru odpowiedzialności za jej przeprowadzenie niejednokrotnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 1/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE I* * Nagrodzony: SSA Stanisław Stankiewicz. 1. Niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie ma miejsce także wówczas, gdy ex post okazało się, iż daną osobę zatrzymano przez pomyłkę. Zasada ryzyka przyświecająca odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, o której mowa w art. 552 k.p.k., oznacza tu, że kwestię bezpodstawności zatrzymania, w kontekście jego niewątpliwej niesłuszności, oceniać należy nie w aspekcie tego, co sądził organ zatrzymujący w momencie za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku z dnia 10 lutego 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 6, Sygnatura: VI U 929/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
VI Wyłącznie wątpliwości sądu, a nie skarżącego, mogą uzasadnić przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego, od odpowiedzi na które zależy rozstrzygnięcie sprawy sądowo–administracyjnej. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Dawidowska–Myszka; Protokolant: apl. Sąd. Marta Bertling, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r., w Gdańsku, na rozprawie o zasiłek chorobowy, z odwołania od decyz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 547/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. II AKz 547/08 - Anna i Piotr Sierakowscy Doręczenie odpisu postanowienia wymierzającego karę porządkową ma znaczenie tylko dla biegu terminu do złożenia usprawiedliwienia, co wynika jednoznacznie z treści art. 286 k.p.k. Przepis ten nie ma natomiast wpływu na bieg terminu do wniesienia zażalenia, gdyż stosowne regulacje w tym względzie zawierają art. 100 k.p.k. i art. 460 k.p.k. W orzecznictwie sądów powszech [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10], 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU