STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: U. 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. nr 23, poz. 120; zm.; nr 94 z 1999 r., poz. 1099) jest zgodny z art. 206 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: K. 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 25 w związku z art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza wynikającą z niego zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: K. 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 122, poz. 1317) w związku z art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. nr 120, poz. 787; zm.: nr 162, poz. 1119; z 1999 r. nr 111, poz. 1281; z 2000 r. nr 3, poz. 46, nr 5, poz. 67, nr 83, poz. 946, nr 88, poz. 988, nr 95, poz. 1041) w zakresie, w jakim umożliwia wszczęcie lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: K. 5/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 z 2001 r., poz. 27) jest zgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.2. Artykuł 25 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest zgodny z art. 32 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.3. Artykuł 29 pkt 2 i pkt 3 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest zgodny z art. 2 oraz art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji.4. Artykuł 39 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt. 1 je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: U. 9/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz.U. nr 44, poz. 280) jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: K. 24/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 322 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza wynikający z tego przepisu nakaz określoności przepisów prawnych, ponadto, Trybunał Konstytucyjny postanawia, w pozostałym zakresie umorzyć postępowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: SK 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U. nr 9, poz. 31; zm.: nr 101, poz. 444, nr 116, poz. 502; z 1992 r. nr 21 poz. 86, nr 94, poz. 467; z 1993 r. nr 121, poz. 540; z 1994 r. nr 123, poz. 600, nr 132, poz. 675; z 1995 r. nr 147, poz. 715; z 1996 r. nr 91, poz. 409, nr 149, poz. 704; z 1997 r. nr 5, poz. 24, nr 107, poz. 689, nr 121, poz. 770, nr 123, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: P. 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 55 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368; zm.: nr 104, poz. 515; z 1997 r. nr 75, poz. 471, nr 106, poz. 679, nr 114, poz. 739, nr 144, poz. 971; z 1998 r. nr 162, poz. 1126; z 1999 r. nr 20, poz. 180, nr 75, poz. 853; z 2000 r. nr 2, poz. 5, nr 48, poz. 552, nr 60, poz. 704, nr 91, poz. 1008; z 2001 r. nr 49, poz. 508 i poz. 509) w części wyłączającej możliwość orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: SK 16/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Paragraf 35 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 133, poz. 688; zm.: z 1995 r. nr 41, poz. 212) rozumiany w ten sposób, że nie ma zastosowania do sytuacji, w której wystawca faktury lub faktury korygującej uwzględnił wykazaną w niej sprzedaż i podatek należny w deklaracji dla podatku od towarów i usług, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 92 i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: SK 19/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 227 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 1995 r. Dz.U. nr 54, poz. 288; zm.: nr 133, poz. 654; z 1996 r. nr 5, poz. 32, nr 24, poz. 110, nr 43, poz. 189; z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 111, poz. 723, nr 121, poz. 769, nr 121, poz. 770; z 1999 r. nr 40, poz. 399, nr 60, poz. 636, nr 77, poz. 874, nr 99, poz. 1151; z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 69, poz. 724) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Ponadto, postanawia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10], 11, 12, 13, 14, 15
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU