STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III AUz 81/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych jako wyodrębnione z ogólnego postępowania cywilnego w zakresie objętym przepisami odrębnymi, charakteryzuje się odformalizowaniem poszerzonym nadto przez orzecznictwo. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: III APr 8/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez objęcie przez powoda funkcji prezesa zarządu spółki nawiązany został stosunek pracy, którego podstawą był wybór dokonany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wybór jako forma nawiązania stosunku pracy przewidziany jest w art. 2 Kodeksu pracy. Stosunek pracy, który powstał na podstawie wyboru dokonanego przez walne zgromadzenie, różni się od umownego stosunku pracy nie tylko sposobem jego nawiązania, ale przede wszystkim sposobem jego rozwiązania. Wynika to z art. 73 – 75 Kodeksu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 344/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie szczególne regulowane przepisami art. 4778 i nast. k.p.c. nie zna instytucji przywrócenia terminu w rozumieniu przepisu art. 168 i nast. k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 244/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kółko rolnicze, jako organizacja społeczno-zawodowa rolników indywidualnych, prowadząca działalność gospodarczą na rzecz swoich członków oraz ludności nie zrzeszonej w tej organizacji, jest jednostką gospodarki uspołecznionej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz.U. Nr 31 z 1983 r., poz. 147 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 279/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymienione w art. 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) okresy są szczególnym rodzajem okresów jako okresy ubezpieczenia rolników, za które opłacono składki, a także okresy wcześniejsze (przed 1 lipca 1977 r.) prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz wcześniejszej (przed 1 stycznia 1983 r.) pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia. Okresy te rodzą uprawnienia do świadczeń, w odrębnym systemie ubezpieczenia społe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 247/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopóki rolnik nie przekazał gospodarstwa rolnego, nie nabywa prawa do emerytury i dlatego nie może być traktowany jako osoba mająca ustalone prawo do emerytury w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 268). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III AKr 511/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie pracownika prawa do zasiłku chorobowego może nastąpić tylko na podstawie zasadnego zarzutu wykorzystywania zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, nie zaś jako wynik zakazu podejmowania jakiejkolwiek pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 280/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), a szczególnie jego ust. 3, ma charakter tak restrykcyjny, że stosowanie jego wykładni rozszerzającej nie jest dopuszczalne. Organ rentowy nie może zatem żądać zwrotu nienależnych świadczeń stosując domniemanie otrzymania pouczenia przez osobę pobierającą świadczenie wynikające z faktu, że organ ten do wszystkich świadczeniobiorców wysłał w grudniu 1991 r. decyzje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III AKr 1036/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za dzień zapłaty zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne uważa się – przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia w kasie organu rentowego, w banku lub placówce pocztowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III APr 41/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, [91], 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU