STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 49/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można przywiązywać zasadniczej wagi do jednego sformułowania w oderwaniu do całości uzasadnienia, lecz należy brać pod uwagę całość wywodów Sądu Wojewódzkiego z logicznym powiązaniem poszczególnych fragmentów motywacji wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 190/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy waloryzacji sądowej (art.3581 § 3 k.c.) świadczenia należnego poszkodowanemu z tytułu NW, mając na uwadze jego funkcję wyrażającą się w umiarkowanej kompensacji szkody na osobie, należy przeliczyć odszkodowanie stosownie do wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 lipca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 273/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla dochodzenia świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową przewidziany jest szczególny tryb w ustawie z dnia 16.12.1972r.(Dz.U. Nr 53, poz. 342 ze zmianą). Jednakże, wobec treści art. 20 tej ustawy przewidującej wyłączenie drogi sądowej tylko w razie przyznania poszkodowanemu żołnierzowi świadczeń, jak również tylko w razie wyrządzenia szkody z winy nieumyślnej, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania na podstawie pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 146/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro pozwany napełnił (...) rurociąg gazem i używał go do przesyłania gazu do osiedla mieszkaniowego pobierając za to opłaty, to sprawował władztwo nad rurociągiem, bowiem w konkretnej sytuacji o zastosowaniu art.435 k.c. decydujące kwalifikacja faktyczna a nie prawna. Ma on zastosowanie także wówczas gdy posiadanie nie jest oparte na tytule prawnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 115/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie rozliczeń w różnych walutach nie pozbawia stron uprawnienia, wynikającego z art. 498 § k.c. do potrącenia swej wierzytelności z wierzytelności drugiej. Wyrażone w różnych walutach - na użytek wzajemnych rozliczeń - wierzytelności nie tracą charakteru wierzytelności pieniężnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 115/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie rozliczeń w różnych walutach nie pozbawia stron uprawnienia, wynikającego z art. 498 § k.c. do potrącenia swej wierzytelności z wierzytelności drugiej. Wyrażone w różnych walutach - na użytek wzajemnych rozliczeń - wierzytelności nie tracą charakteru wierzytelności pieniężnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 50/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dobra osobiste, których ochronę przewiduje art. 23 - 24 k.c. nie są zbywalne, ani w drodze spadkobrania, ani też w drodze innych czynności prawnych (między żyjącymi). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 100/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę spółdzielni należy rozumieć wyodrębnioną, samodzielną placówkę wyposażoną w trwale wydzielone środki rzeczowe i osobowe, której celem jest określone, stałe, samodzielne działanie (podejmowanie decyzji, dokonywanie czynności) przewidziane w strukturze organizacyjnej spółdzielni i przejawiające się na zewnątrz, a której zadania mogą również polegać na osiąganiu bezpośrednich celów gospodarczych w szczególności produkcyjnych i usługowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACr 42/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie może być zaskarżone tylko w takiej części, w jakiej istnieje, czy to w postaci pozytywnej (uwzględniającej dochodzenie żądania), czy to w postaci negatywnej (oddalającej powództwo). Niedopuszczalna jest rewizja (odwołanie) od wyroku (orzeczenia) w części orzekającej odsetki wniesiona na tej podstawie ,że po wytoczeniu sporu została w drodze odpowiedniego aktu prawnego podwyższona w odniesieniu do dolnego okresu stopa procentowa, jeżeli powód wnosił o zasądzenie wyższych odsetek, a pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 118/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reguły subrogacji (art. 828 § 1 k.c. w związku z art. 518 § 1 pkt 4 k.c.) wykluczają możliwość przyjęcia przez zakład ubezpieczeń roszczenia spłaconego wierzyciela w większym rozmiarze niż do wysokości zapłaconego odszkodowania, a w tej części przepis art. 828 § 1 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, [92], 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU