STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: III CZP 23/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 k.s.h. także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. w K., o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 21 lipca 2010 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K., postanowieniem z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: III CSK4/10
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie właścicielowi lokalu w ramach służebności gruntowej uprawnienia do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego na nieruchomości wspólnej, położonego pod drzwiami lokalu, mieści się w granicach uprawnień właściciela nieruchomości władnącej, przewidzianych w art. 285 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Stanisławy S. i Bogusława S., przy uczestnictwie Spółki Mieszkaniowej „Salwator” Sp. z o.o. w K. i Wspólnoty Mieszkaniowej „Mozart” w K., o wpis w ksi [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: IV CSK 146/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 442 § 2 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia dotyczy także osoby odpowiadającej za sprawcę szkody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Edwarda K., przeciwko Bankowi Handlowemu SA w W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2009 r., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania oraz [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: IV CSK 146/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 442 § 2 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia dotyczy także osoby odpowiadającej za sprawcę szkody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Edwarda K., przeciwko Bankowi Handlowemu SA w W. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2009 r., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania oraz [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Gl 323/10
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2005 r. nr 143, poz. 1199, z późn. zm.) i art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego podlegają części budowlane pieców przemysłowych (baterii pieców koksowniczych), jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na roz [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: V CSK 4/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezapłacone raty wynagrodzenia, o jakich mowa w art. 709[15] k.c., podlegają zmniejszeniu o korzyść uzyskaną przez finansującego na skutek zawarcia nowej umowy leasingu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „PC”, spółki z o.o. w likwidacji w S., przeciwko „N.”, spółce z o.o. w K., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 września 2009 r., oddal [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: V CSK 31/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Loggia i balkon, służące do wyłącznego użytku właściciela lokalu stanowiącego odrębną własność, podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej w rubryce 1.4.4 w polu „opis lokalu”. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Jadwigi K., przy uczestnictwie Stanisława K., o założenie księgi wieczystej oraz wpis odrębnej własności lokalu, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2010 r., skargi kasacyjnej wnioskodawczyni, od postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporem związanym z zawarciem umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), jest także spór dotyczący treści umowy. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach związanych z zawarciem takiej umowy uzależniona jest od wyczerpania postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego, określonego w art. 108 ust. 5 ustawy. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lip [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 84, Sygnatura: III CZP 45/10
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Następca prawny osoby, na rzecz której wpisane jest prawo w księdze wieczystej, nie należy do kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego w sprawie o wpis obciążenia tego prawa także wtedy, gdy jego następstwo wynika z dokumentów złożonych w aktach księgi wieczystej i został dokonany wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym, przy uczestnictwi [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CZP 45/10
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Następca prawny osoby, na rzecz której wpisane jest prawo w księdze wieczystej, nie należy do kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego w sprawie o wpis obciążenia tego prawa także wtedy, gdy jego następstwo wynika z dokumentów złożonych w aktach księgi wieczystej i został dokonany wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z., przy uczestn [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, [92], 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU