STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 138/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprawidłowe jest redagowanie wyroku (tzw. sentencji) w ten sposób, że wymieniona jest w nim jedynie podstawa prawna wymiaru kary, a pominięta podstawa prawna skazania (kwalifikacja prawna czynu przypisanego). Każdy z tych elementów powinien być w wyroku wyraźnie przytoczony, co najwyżej z odesłaniem ("na mocy powołanego przepisu"), bo wynika to wyraźnie z art. 413 § 1 k.p.k., a jest dodatkowo uzasadnione potrzebami postępowania wykonawczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 61/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawcą zgwałcenia jest nie tylko ten, który z ofiarą odbywa stosunek płciowy, czy też zmierza do jego odbycia, ale i ten, który wprawdzie sam do takiego celu nie zmierza, ale stosując przemoc doprowadza, bądź próbuje doprowadzić ją do poddania się obcowaniu płciowemu, choćby z udziałem innego sprawcy. To bowiem sam zamach na wolność seksualną ofiary, realizowany przy użyciu takiego środka jak przemoc, jest znamieniem przestępstwa zgwałcenia, a nie dążenia sprawcy do zaspokojenia własnego popędu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 146/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 211 k.p.k., eksperyment procesowy przeprowadzany jest w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności w celu odtworzenia przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń. Jest to zatem czynność procesowa o charakterze dowodowym i jako taka jest czynnością niepowtarzalną, a zatem koniecznym jest jej udokumentowanie. Dokumentacja eksperymentu, stosownie do art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k., następuje w formie protokołu, przy czym stosownie do art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 19/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ma obowiązek każdorazowego ustalenia faktycznego zamiaru sprawcy i zamiar taki winien ocenić obiektywnie, a nie na potrzeby danej sprawy, winien też jednoznacznie określić rodzaj zamiaru w opisie przypisanego oskarżonemu czynu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., sprawy Jerzego W. oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 64/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro taśma magnetofonowa z zapisem eksperymentu procesowego jest z mocy ustawy załącznikiem do protokołu z tegoż eksperymentu, to korzysta z takiej samej ochrony prawnej jak protokół i nie może zostać usunięta z akt sprawy przez zwrot jej jako rzeczy zbędnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., sprawy Krzysztofa P. oskarżonego z art. 156 § 3 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 141/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji gdy sprawca śmierci człowieka zaprzecza (co jest regułą) swemu zamiarowi zabójstwa, istnienie tego zamiaru lub jego brak, może być ustalony przede wszystkim na podstawie analizy najbardziej uchwytnych, widocznych elementów zachowania się sprawcy. Do tych zaś należą okoliczności przedmiotowe czynu. Nie oznacza to lekceważenia innych okoliczności, takich jak np.: charakter i usposobienie sprawcy, jego poziom umysłowy, reakcje emocjonalne i zachowanie się w stosunku do otoczenia, tło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 114/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy oskarżony w chwili czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym poczytalność, niezależnie od tego, czy treść uzasadnienia wyroku w części dotyczącej wymiaru kary świadczy o tym, że kwestia nadzwyczajnego jej złagodzenia w ogóle nie była omawiana w trakcie narady nad wyrokiem, czy też zaniedbano przedstawienia argumentów, które sąd rozważał i miał na uwadze, odrzucenie możliwości wymierzenia kar za dwa czyny poniżej dolnych granic zagrożenia ustawowego, sprawia, że należy uznać za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKo 109/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można wyobrazić sobie różne sytuacje faktyczne, prawne i procesowe, w których może zaistnieć potrzeba stwierdzenia tylko częściowej nieważności orzeczenia, bądź to ze względu na jego układ podmiotowy (wielość osób objętych orzeczeniem), bądź to ze względu na układ przedmiotowy (wielość czynów będących przedmiotem osądu w danej sprawie). Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie przeciwko Januszowi M. skazanemu za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. z zbiegu z art. 212 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 120/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Oskarżony podrabiając czeki wytworzył fałszywe przedmioty (imitacje) o takich cechach papieru wartościowego, aby można je przedłożyć jako autentyczne. O skuteczności podjętych przez niego zabiegów świadczy fakt, iż trzy podrobione czeki zostały uznane przez pracownice urzędów pocztowych za prawdziwe. Sam oryginalny blankiet czeku nie jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., jak też z pewnością nie jest papierem wartościowym. Jeżeli natomiast obrońca twierdzi, że "fałszywki", jakimi po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 112/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podżegacz popełnia "własne" przestępstwo i jako postać zjawiskowa przestępstwa jest ono zrealizowane, w odróżnieniu od postaci sprawczych w momencie realizacji znamion tej postaci zjawiskowej - w momencie zakończenia nakłaniania. Podżegacz nie partycypuje w przestępstwie sprawcy, a jego odpowiedzialność nie wymaga rzeczywistego sprawstwa. Innymi słowy, dla przyjęcia odpowiedzialności podżegacza sprawca nie musi urzeczywistniać czynu zabronionego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karny [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, [93], 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU