STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 57/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, w których sąd styka się z całkowicie rozbieżnymi i sprzecznymi dowodami, których wymowa jest tak różna, iż nie sposób jej logicznie pogodzić, obowiązkiem sądu jest szczególnie wnikliwa i pogłębiona analiza dowodów oraz ocena tych dowodów przez pryzmat okoliczności ustalonych obiektywnie, a pomocnych w ocenie wiarygodności twierdzeń tak oskarżonych, jak i świadków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 115/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 159 k.k. penalizuje użycie w bójce lub pobiciu człowieka broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Z treści przepisu wynika więc, iż ustawodawca, z uwagi na specyficzne właściwości broni palnej i noża przyjmuje, iż ze swej istoty są one niebezpieczne. Użycie w przepisie sformułowania "lub (używa) innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu", oznacza więc, iż może to być jedynie taki przedmiot, którego niebezpieczeństwo użycia porównać można z niebezpieczeństw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: II AKz 370/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudna sytuacja konkubiny oskarżonego, nie stanowi podstawy do uchylenia zastosowanego zabezpieczenia majątkowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Sebastianowi M., zażalenia wniesionego przez oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 marca 2002 r., sygn. XVI K 280/00, w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie spod zabezpieczenia, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., postanawia, utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Z UZASADNI [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 91, Sygnatura: II AKz 397/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w związku z orzeczeniem o charakterze kasatoryjnym niezbędne jest ponowne rozstrzygnięcie co do zawinienia wnioskodawcy, wymagające przeprowadzenia w pełnym zakresie postępowania dowodowego, a więc czynności czasochłonnej, o istotnym znaczeniu dla postępowania odszkodowawczego, opartego na przepisie art. 552 § 4 k.p.k., to w pełni należy zaaprobować stanowisko, iż jest sytuacją będącą długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie takiego postępowania stosownie do treści art. 22 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 122, Sygnatura: II AKa 98/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnoszenie się przez sąd I instancji wprost do ustaleń i ocen zawartych w uzasadnieniu poprzedniego, uchylonego przecież wyroku Sądu Okręgowego w rodzaju: "...w całości przyjmuje za swoje wywody i ustalenia zawarte w uzasadnieniu Sądu Okręgowego, dotyczące stanu faktycznego i oceny materiału dowodowego", czy "...w całości podziela argumentację Sądu Okręgowego", bądź "argumentacja Sądu Okręgowego (...) jest aktualna i obecny skład sądzący podziela ją w całości" - jest nie tylko niedopuszczalne, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 581/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie sprawcy na podstawie art. 148 § 2 pkt 1 k.k. za zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, popełnioną przed dniem 1 września 1998 r., na karę pozbawienia wolności w górnych granicach podstawowej sankcji, nie narusza zasady wyrażonej w art. 4 § 1 k.k., jeżeli kara taka in conreto jest jedynie właściwa, a dalsze skutki skazania na podstawie ustawy nowej są korzystniejsze dla sprawcy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 4 i 11 kwietnia 2002 r. sprawy Rafała S. oskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 16/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. popełnia sprawca, który stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osobę przybraną mu do pomocy do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Przemoc lub groźba bezprawna jest w tym wypadku narzędziem oddziaływania na psychikę indywidualnie oznaczonych osób. Przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. ma charakter bezskutkowy. Jest dokonane w chwili zrealizowania przez sprawcę określonych w nim czynności sprawczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 87, Sygnatura: II AKz1 618/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec konieczności ewakuacji sądu, informacja o przesunięciu czasu posiedzenia została umieszczona na zewnętrznych drzwiach budynku. Takie działanie niewątpliwie może być uznane za "inny sposób zawiadomienia stosownie do okoliczności" i zgodne jest z przepisem art. 137 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 120, Sygnatura: II AKa 95/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze stwierdzeniem uchybień podniesionych w środku odwoławczym w rozumieniu przepisu art. 434 § 1 k.p.k., stanowiących wyraz niezadowolenia prokuratora lub pełnomocnika z zaskarżonego orzeczenia mamy do czynienia wówczas gdy uchybienia te zostaną ekspressis verbis skonkretyzowane w formie pisemnej tak w zarzucie, jak i w części motywacyjnej skargi odwoławczej. Pojęcia uchybień podniesionych w środku odwoławczym w rozumieniu art. 434 § 1 k.p.k. nie sposób natomiast utożsamiać z ogólnie sformułowany [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 40/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonany przez oskarżonego zabór czeków był jedynie środkiem służącym do popełnienia fałszerstwa czeku, był warunkiem umożliwiającym to przestępstwo i służył do osiągnięcia ostatecznego celu. Skoro zatem z góry powziętym zamiarem oskarżonego było dokonanie fałszerstwa czeku i uzyskanie w ten sposób korzyści majątkowej, natomiast zabór czeków stanowił czynność poprzedzającą, był tylko etapem w realizacji założonego celu głównego, to tym samym jako stadium wcześniejsze, jego karalność została poch [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, [94], 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU