STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: III AUr 51/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro odsetki od opóźnionego świadczenia są uregulowane w przepisach prawnych z ubezpieczeń społecznych – dla potrzeb tychże ubezpieczeń – wyczerpująco, to nie stosuje się przepisów prawa cywilnego w zakresie tymi przepisami nie unormowanych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: III AUr 600/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno ścisła, jak i poszerzona interpretacja pojęcia „zatrudnienia”, nie daje podstaw do przyjęcia, aby okres urlopu bezpłatnego uznać za „pozostawanie w zatrudnieniu”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: III AUr 401/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie odbiera charakteru przymusu to, że już konkretny członek rodziny poszedł dobrowolnie do pracy organizowanej przez władze okupacyjne, bowiem skoro wymaganie określonej pracy odnosiły się do rodziny, to w odniesieniu do tego członka rodziny który pracę tą podjął, praca ta stała się pracą przymusową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: III AUr 304 /95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba pracownika zatrudnionego na czas określony 1 miesiąca, o jakim mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30, poz. 143 ze zm.) – która rozpoczęła się w ciągu miesiąca od ustania okresu zatrudnienia i trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni – nie pozbawia tego pracownika prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: III AUr 61/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decydujące znaczenie dla wypłaty świadczeń alimentacyjnych, i to zarówno po raz pierwszy, jak i dla wypłaty przyznanych już świadczeń w zmienionej wysokości, ma data wpływu dla właściwego organu informacji o okolicznościach mających wpływ na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, a nie data określona w wyroku podwyższającym alimenty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: III AUr 126/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Małżonek rolnika nie pracujący w gospodarstwie rolnym i nie uczestniczący ze współmałżonkiem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z gospodarstwem rolnym nie podlega ustawowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników przewidzianemu w art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71, poz. 342 z 1993 r.).2. Przez pojęcia „małżonek rolnika pracujący w gospodarstwie rolnym” należy rozumieć przyczynia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: III AUr 597/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy, obciążony obowiązkiem pobierania zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma możliwości podejmowania decyzji o zwolnieniu od uiszczenia podatku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: III AUr 393/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt „wygłoszenia” z ubezpieczenia w sytuacji, gdy pracownik nie był o nim poinformowany i udawał się do pracy z zamiarem jej świadczenia, nie może wykluczać uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy, jeżeli wszystkie okoliczności będą wskazywały, iż jedynym powodem pokonywania drogi była wola realizowania obowiązków pracowniczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: III AUr 113/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1, poz. 1 z 1994 r.) nie mają zastosowania do zakładów gazowniczych jako przedsiębiorstw użyteczności publicznej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: III AUr 551/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Schorzenia degradujące psychicznie osobowość człowieka i wymagające stałej lub długotrwałej opieki nad ubezpieczonym, mogą uzasadnić do I grupy inwalidów, nawet jeśli jest on w stanie wypełniać niektóre z elementarnych czynności życiowych we własnym zakresie (np. jeść, ubierać się) jeżeli w pozostałym zakresie jest pozbawiony praktycznej możliwości egzystowania w humanitarnych warunkach bez koniecznej pomocy ze strony osoby trzeciej. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, [95], 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU