STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 178/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro zamknięcia drzwi balkonowych i okien były typowe i działały prawidłowo, to zabezpieczenie mieszkania było zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia mieszkań, co rodzi po stronie pozwanej obowiązek wyrównania szkody w granicach łączącej strony umowy ubezpieczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 20/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odstępstwo od zasad prowadzenia procesu cywilnego nawet za zgodą stron jest zawsze, co najmniej uchybieniem procesowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 42/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro pozwany przyjął bez zastrzeżeń świadczenie powoda to tym samym zobowiązany był do spełnienia swojego zobowiązania wzajemnego niezależnie od tego, czy umowę zawarto na piśmie czy też doszło do niej per facta concludenta. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 69/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 431 k.c. dotyczy tylko takich sytuacji, w których zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, a więc w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli natomiast jest tylko narzędziem w ręku człowieka... odpowiedzialność za szkodę opiera się na art. 415 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 189/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli data wszczęcia postępowania w sprawie X CG 6241/90 okaże się wcześniejsza od daty ogłoszenia upadłości pozwanego, postępowanie - zgodnie z art. 59 prawa upadłościowego - może być dalej prowadzone jedynie przeciwko syndykowi upadłości, przy czym stosownie do art. 61 prawa upadłościowego - jednak tylko w tym przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sędzia - komisarz nie uznał wierzytelności, albo gdy na skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania. W innych przypadkach postępowanie należy zawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I ACz 58/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści pozwu wynika, że powódka wnosi o ustanowienie jej adwokata z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną. Należało więc uznać, że wniosek o ustanowienie adwokata zawiera też w sobie implicite, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I ACr 53/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 358 1 § 3 k.p.c., należy rozumieć w ten sposób, że wysokość lub sposób wykonania każdego zobowiązania pieniężnego, bez względu na źródło jego powstania, mogą być zmienione, gdy nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu tego zobowiązania. Dotyczy to zobowiązań pieniężnych powstałych od dnia 30 października 1950 r., jeszcze nie przedawnionych i nie wykonanych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 35, poz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 114/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naprawienie szkody ma wyrównać ubytek majątkowy poszkodowanego, ale nie może prowadzić do wzbogacenia go. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 12 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłaszając wniosek o przyznanie kosztów według norm przepisanych, strona musi liczyć się z tym, iż wynagrodzenie ustalone zostanie przez sąd zgodnie z obowiązującymi stawkami w granicach pomiędzy stawką górną a dolną. Natomiast zasądzenie wynagrodzenia w wysokości umówionej z zespołem następuje wówczas, gdy wysokość opłat zostanie wykazana kwitami zespołu adwokackiego.Warunkiem zasądzenia kosztów adwokackich w wysokości umówionej jest jednak, aby wysokość ta została sądowi wykazana najpóźniej pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 404/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ustalania wysokości odszkodowania według cen z daty wyrokowania, wyrażona w art. 363 § 2 k.c., pozostaje bez wpływu na określenie terminu wymagalności świadczenia pieniężnego oraz daty, od której wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w sytuacji, gdy wysokość świadczenia pieniężnego w sytuacji, gdy wysokość świadczenia określonego w dobrach nie uległa zmianie, a zmienił się jedynie kurs dolara. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, [95], 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU