STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: I ACr 367/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie przewozu (całkowicie lub częściowe) jest jedną z postaci ograniczenia obowiązku przewozu i może być wprowadzone między innymi przez przewoźnika, ale tylko z przyczyn wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 prawa przewozowego, a to i za zgodą i na warunkach ustalonych przez branżowego ministra, jeśli okres tego ograniczenia ma być dłuższy niż trzy dni. Natomiast art. 49 ust. 3 prawa przewozowego przewiduje zawieszenie biegu terminu przewozu, a nie zawieszenie przewozu jako jednej z postac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 267/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia przepisu art. 675 § 1 k.c. prowadzi do wniosku, że nie za każde pogorszenie rzeczy odpowiada najemca lecz tylko za takie, które jest następstwem nieprawidłowego jej użytkowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: I ACr 20/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozliczeniach bezgotówkowych miejscem świadczenia jest rachunek bankowy wierzyciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 133/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W dotychczasowym orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że umowa jest ważna mimo, iż strony nie określiły ceny ani nie wskazały podstaw do jej ustalenia, jeżeli tylko okoliczności towarzyszące zawarcia umowy pozwalają na przyjęcie zgodnej woli stron związania się ceną przyjętą w stosunkach danego rodzaju. Strony nie zawsze ustalają cenę, a zawarcie umowy następuje przez fakty dokonane w sposób dorozumiany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 22/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotnym elementem każdego stosunku obligacyjnego jest obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia w należytym stanie . Mimo braku oznaczenia w umowie stron terminu płatności, zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego, wynikające z umowy wzajemnej, należy na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, zaliczyć do zobowiązań terminowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I ACz 12/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 545 § 4 k.p.c. oddalając wniosek o ubezwłasnowolnienie złożony w złej wierze lub lekkomyślnie Sąd nakłada na wnioskodawcę grzywnę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 47/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na to, czy na elementy umowy o wycieczkę dotyczące przewozu jej uczestników spojrzymy przez pryzmat przepisów o umowie przewozu, czy też przepisów umowy o dzieło, należy dojść do jednoznacznego wniosku, że w sytuacji gdy podróżny swój bagaż umieści bez możliwości spełnienia nad nim stałego nadzoru - w miejscu wskazanym przez przewoźnika powstanie obowiązek sprawowania nad nim pieczy w zakresie odpowiadającym na ogół obowiązkom przechowawcy w umowie przechowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: I ACr 142/91 i I ACz 114/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prywatyzacja przedsiębiorstw polega na takim przekształceniu własnościowym, przy którym dochodzi do przeniesienia własności prywatyzowanego mienia na rzecz osób trzecich. Istotą jej jest zmiana właściciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 602/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Założeniem wyroku częściowego (art. 317 k.p.c.) obejmującego tylko część żądania jest dopuszczalność tzw. rozdrobnienia roszczenia. Roszczenia te muszą być podzielone. Brak przesłanki w postaci podzielności roszczenia w sprawie o wydanie orzeczenia zastępującego całą uchwałę o podziale Spółdzielni (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r., o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości - Dz.U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.) stanowi o niedopuszczalności wydania wyroku częściowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: I ACz 253/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności nie należy ani do postępowania rozpoznawczego, ani do postępowania egzekucyjnego, lecz jest postępowaniem odrębnym, spełniającym pomocniczą funkcję w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Ponieważ postępowanie to sprowadza się z reguły do czynności jednorazowej, dlatego i wynagrodzenie adwokata powinno się ustalać jak za czynności jednorazowe nie związane z merytorycznym prowadzeniem sprawy - na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, [96], 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU