STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 390/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczanie dowodu z zeznań świadków i stron, przeciwko lub ponad osnowę dokumentu, unormowane przepisem art. 247 k.p.c. oznacza tyle, że strony, będące uczestnikami czynności prawnej, objętej dokumentem, nie mogą, zeznaniami świadków i własnymi dowodzić, że nie złożyły oświadczenia zawartego w dokumencie lub, że oświadczenie to miało inną treść. Natomiast kwestia, czy złożone oświadczenie było zgodne z prawem, jest zagadnieniem, którego cytowany przepis w ogóle nie dotyczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 244/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna (art.171 § 1 kodeksu handlowego), jest podmiotem, a nie przedmiotem prawa własności. Fakt ten rodzi określone konsekwencje prawne i powoduje, że wspólnicy także jedyny wspólnik w przypadku spółki jednoosobowej) - nie są właścicielami majątku spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 509/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli pracownik spółki otrzymuje czek wystawiony przez spółkę z oznaczeniem sumy czekowej, ale bez wskazania reminenta, a także odpowiedni blankiet zamówienia określający charakter umowy, w której zawarciu zainteresowana jest spółka, to pracownika wyposażonego w takie dokumenty można traktować jako pełnomocnika spółki, przynajmniej w zakresie sumy czekowej i umowy określonej przez spółkę w blankiecie zamówienia. Wewnętrzne porozumienia między takim pełnomocnikiem a spółką (mocodawcą), dotycząc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 304/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. k.c. (...) także nie jest podstawą do przyjęcia, że kierownik sklepu jest umocowany do zawierania umów o zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży w tym sklepie. Sklep nie jest bowiem zwyczajowym miejscem zakupu hurtowego towarów przeznaczonych do sprzedaży, a miejscem ich detalicznej sprzedaży. Kierownik sklepu nie jest więc przedstawicielem przedsiębiorstwa umocowanym do zakupu towarów, chyba że pełnomocnictwo do takich działań zostało mu we właściej formie udzielone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 463/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie rozwiązania umowy oparte na przepisie art. 3571 § 1 k.c. nie jest skutecznym środkiem obrony przeciwko zawartemu w pozwie żądaniu zobowiązania do złożenia oświadczenia woli o przydziale lokalu użytkowego, lecz jest zgłoszeniem odrębnego roszczenia. Formą uzewnętrznienia roszczenia jest powództwo, a rozstrzygnięcie o roszczeniu powinno znaleźć wyraz w sentencji wyroku. Nie można więc żądać wydania orzeczenia według treści przepisu art.3571 § 1 k.c. bez wytoczenia powództwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 297/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z samej istoty ochrony praw podmiotowych wynika, że korzystać z niej może tylko osoba (fizyczna prawna), która ze względu na swój stosunek do naruszonego lub zagrożonego prawa wykaże swój interes prawny. Gdy o ochronę swojego prawa występuje osoba, żądając świadczenia na swoją rzecz, wynikać stąd może jedno, mianowicie, że żąda ona tego, co jej się należy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 240/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie przez jednego z małżonków, przekształcenia prawa do zajmowanego wspólnie lokalu, jest czynnością przekraczającą zakres wspólnego zarządu majątkiem wspólnym. Do dokonania takiej czynności potrzebna jest zgoda drugiego małżonka (art. 36 § 2 k.r.o.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 358/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie oferty jest oświadczeniem woli. Milczenie zaś może być uznane za przejaw oświadczenia woli wyrażającego zgodę. Może to mieć miejsce w takiej sytuacji, w której osoba nie zaprzeczająca mogła i powinna była zająć merytoryczne stanowisko w tej kwestii. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 230/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie przez właściciela nieruchomości pełnomocnictwa do administrowania tą nieruchomością nie oznacza aby sam właściciel został w ten sposób pozbawiony możliwości osobistego działania, w zakresie czynności objętych udzielonym pełnomocnictwem. Nie ma także przeszkód prawnych w ustanowieniu kilku pełnomocników o takim samym zakresie umocowania, z których każdy może działać skutecznie i samodzielnie (art. 107 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 241/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis § 26 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. Nr 17, poz. 76) oznacza brak uprawnień do zmiany umowy między mocodawcą a pełnomocnikiem co do wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany taryfy w toku postępowania przy czym decydująca jest data udzielenia pełnomocnictwa nie zaś jego przedłożenia w sądzie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, [97], 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU