STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: III AUr 394/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do § 32 rozporządzenia rady ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U. Nr 68 z 1993 r., poz. 330), obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia powinien być dokonany w terminie 10 dni od zarejestrowania działalności gospodarczej (terminu określonego jako podjęcie działalności gospodarczej). Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujących i obowiązek ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy ustawy, a nie decyzji organów administracji ubezpieczeniowej, które mają w tym względzie wyłącz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: III AUr 117/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres, w którym wnioskodawca pełnił czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim, jak również okres jej równorzędny, w którym był słuchaczem Centrum Wyszkolenia Służby Tytułów, nie jest okresem podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, o jakim mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, gdyż w tym czasie wnioskodawca nie był pracownikiem, jak również nie był objęty innym ubezpieczeniem społecznym lub przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: III AUr 934/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie dochodu odnosi się do konkretnej pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, z tytułu której przysługują pracownikowi w określonych warunkach, szczególne korzyści w postaci nagrody okolicznościowej związanej z uroczystym dniem, lub też należących do sfery praw honorowych. Tego rodzaju nagroda okolicznościowa jest związana z uroczystym dniem określonej grupy pracowników związanych z zakładem pracy (zawodem lub branżą). Taką nagrodą będzie związana np. z jubileuszem zakładu pracy lub też za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: III AUr 699/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zatrudniona w spółce cywilnej, której wspólnikiem jest jej małżonek, nie podlega, w świetle art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r, o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) ubezpieczeniu społecznemu przewidzianemu w tej ustawie, lecz jako osoba współpracująca, o której mowa w przepisie art. 26 ustawy z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUr 794/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wstrzymanie wpłaty świadczeń należnych z tytułu renty inwalidzkiej, na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p., z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na kontrolne badania lekarskie, nie jest równoznaczne z przyjęciem, że ustąpiło inwalidztwo i w związku z tym nie stanowi przeszkody w ponownym przyznaniu renty inwalidzkiej, jeżeli uprawniony w wyniku późniejszych badań lekarskich zostanie zaliczony do jednej z grup inwalidów z ustaleniem, że inwalidztwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: III AUr 898/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma oparcia w ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200 ze zmianami) kreowanie zakazu pobierania alimentów w okresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezpośrednio od osoby zobowiązanej do alimentacji, skoro wynika wprost, że osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja alimentów na rzecz osoby pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie może żądać zwolnienia od egzekucji – powołując się na zapłacenie alimentów bezpoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III APr 14/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezwłoczne odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest skuteczne, jeżeli zostanie pozytywnie zweryfikowana co najmniej lub chociażby jedna z zarzucanych dyrektorowi okoliczności, uzasadniająca niezwłoczne odwołanie go ze stanowiska z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Powód, jako kierownik zakładu pracy, którego obowiązuje – z racji sprawowania funkcji kierowniczej – oczywist [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 października 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: III AUr 269/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatrudnienie przez rzemieślnika ucznia-terminatora w celu nauki rzemiosła na podstawie umowy między uczniem, a rzemieślnikiem, w okresie obowiązywania i na zasadach rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz.U. Nr 53, poz. 468 z późn. zm.), jak szczególny rodzaj zatrudnienia stanowi podstawę do uznania danej osoby (ucznia-terminatora) za pracownika, tj. osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu w rozumieniu art. 26 ust 1 pkt 3 ustawy z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUr 697/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanie przez zakład pracy nieprawdziwych danych ma miejsce wówczas, gdy dane te są niezgodne z rzeczywistością, a przekazane zostały w celu wprowadzenia w błąd organu rentowego świadomie lub w skutek niedbalstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUr 200/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem przyznania dodatku z tytułu ubezpieczeń społecznych jest złożenie wniosku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, [98], 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU