STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 458/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wręcz niezrozumiałym jest dlaczego sam fakt udziału oskarżonego w zarzucanych mu czynach, mających postać typowych przestępstw rozboju, miałby wskazywać na wątpliwości co do jego zdrowia psychicznego (poczytalności). Z wyjaśnień oskarżonego oraz ze zgromadzonych o nim danych osobowych wynika przy tym, że w przeszłości nie wykazywał on zaburzeń psychicznych, nie leczył się psychiatrycznie, uczęszczał do zwykłej szkoły podstawowej, nie jest również uzależnionym od środków odurzających, czy też alk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 84, Sygnatura: II AKa 260/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem sine qua non dla orzeczenia nawiązki z § 2 art. 46 k.k., a więc zamiast obowiązku naprawienia szkody, o jakim mowa w § 1 tego przepisu, jest również złożenie wniosku przez pokrzywdzonego (art. 49 § 1-3 k.p.k.) lub inną osobę uprawnioną (art. 49 § 4 k.p.k. art. 51 § 2 k.p.k). Prokurator do kręgu tych osób nic należy, a byłby uprawniony do złożenia takiego wniosku tylko wtedy, gdyby spełnione zostały przesłanki z art. 52 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 11 gru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 509/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy osoba prawna została wprowadzona w błąd lub czy wykorzystano jej błędne przeświadczenie o rzeczywistości, decydujące znaczenie będzie miał stan świadomości osób wchodzących w skład organu tej osoby prawnej. Stosownie do art. 90 Prawa upadłościowego, syndyk "z samego prawa obejmuje majątek upadłego, zarządza nim i przeprowadza jego likwidację", a więc on jest organem dysponującym i zarządzającym majątkiem upadłego. Zatem popełnienie oszustwa na szkodę przedsiębiorstwa w upadłości m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: II AKa 260/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozgraniczenie typu podstawowego od wypadku mniejszej wagi oraz dokonanie prawidłowej oceny rozpatrywanego wypadku jest kwestią poprawnej kwalifikacji prawnej czynu, która nie może być związana ani uzależniona od osobowości sprawcy, jego opinii, poprzedniej karalności, zachowania się przed i po popełnieniu przestępstwa, a także nagminności czynów tego rodzaju i innych okoliczności mających wpływ na wymiar kary, jednakże leżących poza czynem. Okoliczności te nie występują w Kodeksie karnym jako z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 395/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozaprocesowa opinia biegłego, zgodnie z ustaloną praktyką sądową, nie może stanowić dowodu będącego podstawą oceny, bowiem dowód taki nie został przeprowadzony w sposób przewidziany przez Kodeks postępowania karnego. Biegli powoływani są jedynie przez organ procesowy prowadzący postępowanie, przy czym dla ich ustanowienia potrzebne jest wydanie postanowienia. Dopiero takie formalne powołanie konstytuuje zaistnienie biegłych w procesie. Organ procesowy też decyduje o osobie biegłego i przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II AKo 246/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 42 § 2 k.p.k. zdanie pierwsze, o wyłączeniu sędziego orzeka sąd, przed którym toczy się postępowanie. Określenie "sąd, przed którym toczy się postępowanie" należy rozumieć - lege non distinquente - jako sąd tej samej instancji (sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny), a nie jako wyodrębnioną z jego struktury jednostkę organizacyjną (wydział lub sekcję), zdeterminowaną czynnikami specjalizacji lub kontroli. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie skazanego Józefa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 311/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujące przepisy k.p.k. nie zawierają żadnej normy, która upoważniałaby sąd meriti do zasądzenia na rzecz osoby dochodzącej odszkodowania w trybie art. 552 k.p.k., zwrotu wydatków wyłożonych w związku z ustanowieniem adwokata - pełnomocnika z wyboru. Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie wniosku Jana H. o odszkodowanie, zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę Jana H. na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 września 2001 r. w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zasądzenie k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 214/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 56 § 2 k.k.w., jeżeli w wyroku nie określono rodzaju lub miejsca pracy, sąd wykonujący orzeczenie może o tym orzec postanowieniem. Natomiast sąd wykonujący orzeczenie nie ma uprawnienia do określenia w tym trybie postaci kary ograniczenia wolności, ilości godzin pracy w stosunku miesięcznym ani też wysokości potrąceń wynagrodzenia za pracę. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2001 r. sprawy Zygmunta N. oskarżonego z art. 223 k.k. w zbiegu z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 912/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Areszt tymczasowy ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania. To ostatnie zaś zagadnienie w dużej mierze zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie. Nie bez znaczenia jest tu etap sprawy i czasokres trwania dotąd aresztu, bowiem w przypadku, gdy do wyrokowania pozostało niewiele czynności, sąd orzekający jest w stanie wstępnie ocenić z jednej strony grożącą karę, a z drugiej - czy istnieje uzasadniona obawa uchylania się przez oskarżonego od wymierzenia mu surowej kary. Sąd A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz1 563/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Charakter przestępstwa nie jest wymieniony w art. 77 § 1 k.k. jako przesłanka, służąca do ustalenia prognozy kryminologicznej. Dlatego charakter przestępstwa nie może sam przez się przesądzić o ujemnej prognozie. Kodeks karny nie wprowadził przecież przedmiotowych lub podmiotowych ograniczeń w zastosowaniu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Tomaszowi Z. skazanemu za przestępstwo z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego prze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, [98], 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU