STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III AUr 924/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury wymienione są w przepisach art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). Warunkami tymi są: osiągnięcie określonego wieku i posiadanie określonego okresu zatrudnienia. W przypadku kobiet, wiek emerytalny wynosi 60 lat, przy okresie zatrudnienia 20 lat lub 55 lat, przy okresie zatrudnienia 30 lat, albo też wiek 60 lat osiągnięty w okresie zatrudnienia, przy o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUr 925/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zajęcia szkolne odbywające się na terenie zakładu przemysłowego nie są równoznaczne z zatrudnieniem w ramach nauki zawodu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 998/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz.U. Nr 46 z 19989 r., poz. 250 ze zm.) sformułowanie „opłacenie w całości zaległych składek” oznacza wymóg uiszczenia składki przypadającej od miesiąca, w którym powstała niezdolność do pracy. Do tego bowiem okresu ustala się, czy ubezpieczony zalegał z uiszczeniem składki i w jakiej wysokości.Opłacenie w ten sposób ustalonej zaległości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 1058/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta inwalidzka przyznana przed dniem 15 grudnia 1991 r. zrewaloryzowana na podstawie przepisów art. 28-30 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.), do której następnie prawo ustało z powodu ustąpienia inwalidztwa, w przypadku przywrócenia prawa do tej renty na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p. (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) powinna być obliczona tak samo, jak renta poprzednia, a więc m.in. wg zasad przewi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACz 20/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia o zabezpieczeniu potrzeb rodziny wydane na podstawie art. 443 k.p.c. spełniają w postępowaniu rozwodowym tę samą rolę, co postanowienie zabezpieczające w postępowaniu zwykłym i dlatego możliwe jest przyznanie tych świadczeń na czas trwania procesu rozwodowego tylko od daty orzekania, a nie od daty złożenia wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 92/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w przepisie art. 25 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342 z późn. zm.) sformułowanie „okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu” oznacza okres objęty obowiązkiem ubezpieczenia, w którym istniał obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 347/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa przyjęcia świadczenia przez osobę uprawnioną nie jest równoznaczna z niemożnością doręczenia świadczenia, o której jest mowa w art. 102 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 179/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia logiczna przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. Nr z 1993 r., poz. 342) prowadzi do wniosku, że określa on kwartalną jednostkę czasową (okres), za którą istnieje obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, ustalając termin płatności na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Z tego względu, że zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego może nastąpić ostatniego miesiąca danego kwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez pracownika brakującego świadectwa pracy w postępowaniu odwoławczym nie stanowi nowego wniosku o świadczenie ubezpieczeniowe w rozumieniu przepisu art. 99 w związku z art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 255/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mąż siostry rolnika nie jest osobą najbliższą ubezpieczonego w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342). Takimi osobami najbliższymi rolnika są krewni jego żony. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, [99], 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU