STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną (art. 536 k.c.) i dlatego zgodnie z art. 488 § 1 k.c. samo przyjęcie towaru za oferowaną w fakturze cenę rodzi natychmiastowy obowiązek zapłaty (o ile strony uprzednio nie zawierały umowy odmienne regulującej warunki zapłaty) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 31/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Zgodnie z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia powództwa.II. Żądanie odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek możliwe jest dopiero od momentu wytoczenia powództwa o odsetki, a nie za okres wcześniejszy, co stanowi dodatkową ochronę dłużnika przed nadmiernym obciążeniem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: I ACr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Badanie merytorycznej zasadności wyroku zagranicznego jest niedopuszczalne a kontrola tego wyroku ogranicza się do wymogów wskazanych w art. 1146 k.p.c.II. Fakt wysłania zawiadomienia bez potwierdzenia jego otrzymania nie tworzy domniemania, że strona pozwana rzeczywiście je otrzymała, co pociąga za sobą w myśl art. 1147 § 2 k.p.c. obowiązek wykazania przez wnioskodawcę, iż doręczenie takie rzeczywiście nastąpiło i to w takim czasie, w którym byłoby możliwe stosownie do zasady kontradyktoryjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: I ACr 17/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 240 § 1 k.h. ma na uwadze uchwały powzięte wbrew przepisom ustawy lub postanowieniom umowy spółki zaś § 2 art. 240 k. h. przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały wówczas gdy uchwała ta wbrew dobrym obyczajom kupieckim godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, przy dochowaniu zgodności uchwały z przepisami prawa i postanowieniom umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: I ACr 472/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego przez którykolwiek z upoważnionych do tego organów jest czynnością prawną o charakterze przyczynowym i to w dwojakim sensie tego organów jest czynnością prawną o charakterze przyczynowym i to w dwojakim sensie tego wyrażenia. Po pierwsze - odwołanie nie może być decyzją arbitralną, lecz musi wynikać z takiego stanu rzeczy, w którym według rozsądnej oceny dalsze pełnienie przez dyrektora jego funkcji jest niemożliwe lub - co najmniej niewskazane (k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: I ACr 350/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdemu roszczeniu cywilno-prawnemu musi odpowiadać, przewidziany w przepisach prawa notarialnego, obowiązek określonego świadczenia, działania lub zaniechania istniejący po stronie zobowiązanego.Brak przepisu prawa materialnego, nakładającego na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek dokonania na rzecz członka, w ramach wniosku o zmianę mieszkania, przydziału drugiego, sąsiedniego mieszkania spółdzielczego w celu połączenia go z lokalem już posiadanym przez członka prowadzi do wniosku, że członkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: I AGCr 21/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Sprawa z powództwa spółdzielni założonej przez spółdzielnie zrzeszone w związku spółdzielczym przeciwko temu związkowi o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, którego treścią miało być przekazanie na własność zakładów oraz rzeczowych składników majątkowych wobec wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r., o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.) nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: I ACr 83/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli następuje rozszerzenie powództwa jedynie w celu „waloryzowania” dochodzonego roszczenia pieniężnego, w następstwie procesu inflacyjnego, nie jest to nowe roszczenie, które by podlegało przedstawieniu na odmiennych zasadach niż dotyczące kwoty waloryzowanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 59/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ocenie, czy czynność prawna jest zgodna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.) nie można odrywać treści czynności prawnej od przyczyn, które do tej czynności doprowadzily. Jeżeli czynność prawna ma charakter dwustronny, a jedną z jej stron jest Skarb Państwa, działający przez organy, którym przysługuja w stosunku do drugiej strony uprawnienia władcze w sferze prawa administracyjnego to grozi realne niebezpieczeństwo powstania nieprawidłowosci i naruszenie prawnej równości stro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: I ACr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak statusu właściciela po stronie powoda nie skutkuje nieważności umowy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczającemu nie można zarzucić złej wiary. Powód uważał się za właściciela i jako taki wyraziłl wolę zawarcia umowy.2. Zawarcie (...) umowy ubezpieczenia auto-casco wyłącznie w oparciu o ważny dowód rejestracyjny pojazdu, bez sprawdzenia dokumentów zródłowych, bez próby uzyskania informacji z instytucji prowadzacej rejestr samochodów skradzionych, uznać należy za ryzyko działalności ubezpieczy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, [100], 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU